Komunikaty prasowe

26.03
2019

Ponad pół miliarda złotych przychodów, rekordowe zyski WP w 2018 roku

Wirtualna Polska Holding S.A. w 2018 roku miała ponad 542 mln zł wpływów gotówkowych ze sprzedaży. W porównaniu do 2017 roku, zysk spółki wzrósł o 90% i wyniósł prawie 76 mln zł. Telewizja WP osiągnęła break-even point i cały czwarty kwartał ubiegłego roku zamknęła z zyskiem. Wirtualna Polska kontynuuje strategię rozwoju e-commerce, grupa dokonała kilku znaczących akwizycji w obszarach turystyki, projektowania domów i motoryzacji.

Po raz pierwszy w historii Wirtualnej Polski wpływy gotówkowe spółki ze sprzedaży przekroczyły 542 mln zł. Rekordowy był również zysk netto, który wyniósł prawie 76 mln zł, a skorygowana EBITDA wyniosła 173 mln zł.

W cztery lata od przejęcia WP czterokrotnie wzrosła liczba obywateli Wirtualnej Polski zatrudnionych w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. Czterokrotnie urósł również zysk na poziomie EBITDA. Polska ma w sobie wielowiekowy głód i dużą otwartość na cyfrowy przeskok. Wirtualna Polska, podobnie jak dotychczas, nie zamierza stać z boku. Rola kronikarza to dla nas za mało. Mamy misję, ambicję i odwagę tę nową, cyfrową Polskę współtworzyć  – mówi Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

 

Poniższa tabela przedstawia główne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 i 2017 roku.

w tys. zł

Dwanaście miesięcy zakończonych
31 grudnia 2018

Dwanaście miesięcy zakończonych
31 grudnia 2017

Zmiana

Zmiana %

Segment ONLINE

 

     

Przychody ze sprzedaży

550 816

457 482

93 334

20,4%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

526 254

424 502

101 752

24,0%

Skorygowana EBITDA

178 721

150 580

28 141

18,7%

EBITDA

168 726

142 192

26 534

18,7%

Segment TV

 

     

Przychody ze sprzedaży

16 500

8 131

8 369

102,9%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

16 500

8 131

8 369

102,9%

Skorygowana EBITDA

 (5 721)

 (12 195)

6 474

(53,1%)

EBITDA

 (5 833)

 (12 556)

6 723

(53,5%)

Segmenty łącznie

 

     

Przychody ze sprzedaży

567 316

465 613

101 703

21,8%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

542 754

432 633

110 121

25,5%

Skorygowana EBITDA

173 000

138 385

34 615

25,0%

EBITDA

162 893

129 636

33 257

25,7%

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych

 (55 622)

 (51 007)

 (4 615)

9,0%

Zysk na działalności operacyjnej

107 271

78 629

28 642

36,4%

Wynik na działalności finansowej

 (13 833)

 (24 340)

10 507

(43,2%)

Zysk przed opodatkowaniem

93 438

54 289

39 149

72,1%

Zysk netto

75 997

40 032

35 965

89,8%

 

Za nami wyjątkowo dobry rok, zarówno w mediach, jak i spółkach e-commerce. Cieszymy się z osiągniętych wyników i z zaufania, którym darzą nas użytkownicy i inwestorzy. Grupa rozwija się nie tylko poprzez akwizycje, ale też dzięki stałemu wzrostowi organicznemu. Wyłączając wpływ akwizycji w 2018 roku, przychody gotówkowe wzrosły o 21%, a EBITDA o 23% – mówi Elżbieta Bujniewicz-Belka, Wiceprezes Wirtualna Polska Holding S.A. ds. finansowych.

W 2018 roku Telewizja WP była liderem stacji nadających naziemnie na MUX8, z wynikiem 0,40% udziałów w grupie komercyjnej. Coraz lepsze wyniki oglądalności, wpłynęły na osiągnięcie break-even point. Plan zakładał, że Telewizja WP wygeneruje zysk w jednym miesiącu, udało się go osiągnąć w całym czwartym kwartale ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży Telewizji WP w 2018 roku wyniosły 16,5 mln zł, dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Dynamicznie rosną również wpływy z usług poczty elektronicznej Grupy WP, z których co miesiąc korzysta ponad 10 milionów użytkowników, najwięcej spośród polskich serwisów pocztowych. W grudniu zakończyła się migracja WP Poczty i Poczty o2 na nowy system, jednocześnie o ponad 10% wzrosła liczba użytkowników korzystających codziennie z tej usługi. Ostatnio serwisy pocztowe WP, jako pierwsze w Polsce, wprowadziły usługę opłacania rachunków bezpośrednio ze skrzynki. W planach są kolejne funkcjonalności, które ułatwią zarządzanie codziennymi sprawami i obowiązkami.

W 2018 roku Grupa WP kontynuowała strategię rozwoju e-commerce. Spółka wykupiła pozostały pakiet akcji w Grupie Domodi, stając się jedynym właścicielem. W kolejnych miesiącach Wirtualna Polska kupiła spółki My Travel, Parklot i Wakacyjny Świat (turystyka), Extradom (projektowanie domów) oraz stała się większościowym udziałowcem spółki Superauto24.com. W marcu 2019 Wirtualna Polska kupiła również 13% akcji spółki Teroplan S.A., właściciela serwisu e-podróżnik.pl.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu horyzontalnego WP, prowadzi również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy WP abcZdrowie. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki, mody, wyposażenia wnętrz i projektowania domów, usług finansowych oraz motoryzacji. Zgodnie z badaniem Gemius/PBI, w lutym 2019 roku z produktów internetowych WP korzystało ponad 22 mln Polaków.

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513