Okresowe

18.03
2016

Raport roczny 2015

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku
16.11
2015

III kwartał 2015

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2015 roku
28.08
2015

I półrocze 2015

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 roku
15.05
2015

I kwartał 2015

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku
  1  2  3  4 

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513