Okresowe

14.03
2017

Raport roczny 2016

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku
09.11
2016

III kwartał 2016

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku
31.08
2016

I półrocze 2016

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016
13.05
2016

I kwartał 2016

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku
18.03
2016

Raport roczny 2015

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku
  1  2  3  4    

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513