Okresowe

29.08
2017

I półrocze 2017

Raport finansowy za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017
16.05
2017

I kwartał 2017

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku.
14.03
2017

Raport roczny 2016

Raport finansowy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku
09.11
2016

III kwartał 2016

Raport finansowy za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku
31.08
2016

I półrocze 2016

Raport finansowy za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513