Okresowe

16.11
2015

III kwartał 2015

Raport finansowy za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2015 roku
28.08
2015

I półrocze 2015

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 roku
15.05
2015

I kwartał 2015

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku
  1  2 

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513