Okresowe

07.09
2018

I półrocze 2018

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018
22.05
2018

I kwartał 2018

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku.
16.03
2018

Raport roczny 2017

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
14.11
2017

III kwartał 2017

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
29.08
2017

I półrocze 2017

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017
  1  2  3  4    

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513