Okresowe

27.08
2019

I półrocze 2019

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019
20.05
2019

I kwartał 2019

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 roku.
26.03
2019

Raport roczny 2018

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku
13.11
2018

III kwartał 2018

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 oraz 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku.
07.09
2018

I półrocze 2018

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018
1  2  3  4    

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513