Okresowe

13.11
2018

III kwartał 2018

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 oraz 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku.
07.09
2018

I półrocze 2018

Raport finansowy za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018
22.05
2018

I kwartał 2018

Raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku.
16.03
2018

Raport roczny 2017

Raport finansowy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
14.11
2017

III kwartał 2017

Raport finansowy za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
1  2  3    

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513