Bieżące

14.12
2017

Raport 71/2017

Raport bieżący nr 71/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.                            

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A. – zastawy na akcjach ustanowione przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 roku Spółka otrzymała od:

  1. Orfe S.A. – osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce, tj. z Jackiem Świderskim – Prezesem Zarządu oraz Elżbietą Bujniewicz – Belką – Członkiem Zarządu ds. finansowych Spółki, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawartych w dniu 12 grudnia 2017 r.- ustanowieniu zastawów na akcjach Spółki;
  2. Albemuth Inwestycje S.A.– osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce, tj. z Krzysztofem Sierotą – Członkiem Zarządu oraz Elżbietą Bujniewicz – Belką – Członkiem Zarządu ds. finansowych Spółki, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawartych w dniu 12 grudnia 2017 r. - ustanowieniu zastawów na akcjach Spółki;
  3. 10X S.A. – osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce, tj. z Michałem Brańskim – Członkiem Zarządu oraz Elżbietą Bujniewicz – Belką – Członkiem Zarządu ds. finansowych Spółki, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawartych w dniu 12 grudnia 2017 r.- ustanowieniu zastawów na akcjach Spółki.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 19 ust 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz-Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513