Bieżące

26.09
2017

Raport 63/2017

Raport bieżący nr 63/2017 z dnia 26 września  2017 roku

Powiadomienia o transakcjach na  akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 września 2017 roku, Spółka otrzymała od:

1) Pana Jarosława Mikosa – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki tj. osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce,

2) Bridge20 Enterprises Limited - osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce tj. Panem Jackiem Świderskim – Prezesem Zarządu Spółki,

3) Pani Elżbiety Bujniewicz-Belka - Członka Zarządu ds. finansowych Spółki, tj. osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce,

4) Highcastle sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce tj. Panem Krzysztofem Sierotą – Członkiem Zarządu Spółki,

powiadomienia  o transakcjach na  akcjach Spółki zawartych w dniu 25 września 2017 r. oraz w dniu 26 września 2017r. o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomień  (łącznie pięć) Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 19 ust 3 Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

 

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513