Bieżące

26.09
2017

Raport 62/2017

Raport bieżący nr 62/2017 z dnia 26 września  2017 roku

Otrzymanie powiadomień o przystąpieniu do negocjacji i zakończeniu negocjacji dotyczących transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A. oraz o realizacji transakcji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, w nawiązaniu do raportu nr 61/2017 z dnia 17 września 2017r., że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym, tj. 26 września 2017 roku informację o zakończeniu negocjacji pomiędzy osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Jarosławem Mikosem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz (i) akcjonariuszami i osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Jackiem Świderskim – Prezesem Zarządu Spółki, Panem Michałem Brańskim – Członkiem Zarządu Spółki, Panem Krzysztofem Sierotą – Członkiem Zarządu Spółki i Panią Elżbietą Bujniewicz – Belka – Członkiem Zarządu ds. finansowych Spółki, a także (ii) innymi osobami związanymi stosunkiem pracy lub współpracującymi ze Spółką lub z członkami grupy kapitałowej Spółki.

 

Przedmiotem negocjacji było zbycie wszystkich akcji Spółki należących do Pana Jarosława Mikosa (tj. 56.000 akcji). W negocjacjach wzięły udział osoby wskazane w raporcie nr 61/2017 z dnia 17 września 2017r. oraz Pan Tomasz Domżalski, który w dniu dzisiejszym poinformował Spółkę o przystąpieniu do negocjacji oraz następnie o ich zakończeniu.

Strony transakcji ustaliły cenę transakcji na 44,25 złotych za pojedynczą akcję Spółki, przy czym:

 1. w odniesieniu do spółek blisko związanych z Panem Jackiem Świderskim, Panem Krzysztofem Sierotą oraz Panem Michałem Brańskim  ustalono, że transakcje będą miały charakter pakietowy,
 2. w odniesieniu do pozostałych osób ustalono, że akcje zostaną sprzedane na otwartym rynku GPW w ten sposób, że Pan Jarosław Mikos złoży zlecenie sprzedaży akcji, natomiast osoby zainteresowane złożą zlecenia ich zakupu.

Ostateczna lista nabywców wraz z ilością nabywanych akcji jest określona następująco:

 1. Spółka Bridge20 Enterprises Limited jako osoba blisko związana z Panem Jackiem Świderskim  –  13 927 akcji,
 2. Spółka Now2 sp. z o.o. jako osoba blisko związana z Panem Michałem Brańskim - 13 928  akcji;
 3. Spółka Highcastle sp. z o.o. jako osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Sierotą - 13 928 akcji;
 4. Pani Elżbieta Bujniewicz – Belka –  564  akcje;
 5. Pan Jerzy Dąbrówka -  1555  akcji;
 6. Pan Tomasz Domżalski – 1 555 akcji;
 7. Pan Marcin Gotkiewicz –  555 akcji,
 8. Pan Dariusz Górzny –   1555 akcji;
 9. Pan Grzegorz Kruk –  1666 akcji;
 10. Pan Tomasz Machała –  1111 akcji;
 11. Pan Artur Miernik –   1555 akcji;
 12. Pani Joanna Pawlak –   1555 akcji;
 13. Pan Adam Plona –  1555 akcji.

Spółka w dniu dzisiejszym i na moment publikacji niniejszego raportu otrzymała potwierdzenie o zrealizowaniu transakcji od wszystkich osób i podmiotów za wyjątkiem podmiotu wskazanego w pkt 2 powyżej, w odniesieniu do którego przewiduje się, że transakcja zostanie zrealizowana w dniu 27 września 2017 r.

Podstawa prawna: art. 17  ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2016 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513