Bieżące

15.09
2017

Raport 60/2017

Raport bieżący nr 60/2017 z dnia 15 września  2017 roku

 

Powiadomienie o transakcjach na  akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 września 2017 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Pana Jarosława Mikosa – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach na  akcjach Spółki zawartych w dniu 14 września  2017 r., o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 19 ust 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

 

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513