Bieżące

23.06
2015

Raport 24/2015

Raport bieżący nr 24/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu23 czerwca 2015 roku.

 

 Akcjonariusz

Liczba akcji

 % kapitału podstawowego

 Liczba głosów 

% głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

zwołanym na dzień 23 czerwca 2015 roku

European Media Holding SARL

10 869 177

38,46%

15 369 177

37,82%

45,24%

Orfe S.A.

2 629 903

9,31%

5 259 806

12,94%

15,48%

10x S.A.

2 629 903

9,31%

5 259 806

12,94%

15,48%

Albemuth Inwestycje S.A.

2 629 903

9,31%

5 259 806

12,94%

15,48%

 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513