Bieżące

16.01
2020

Raport 2/2020

Raport bieżący nr 2/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku

Powiadomienie o transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Pani Elżbiety Bujniewicz-Belki, Członka Zarządu ds. finansowych Spółki, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, zawartej w dniu  14 stycznia 2020 r., o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 19 ust 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz-Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513