Bieżące

04.04
2018

Raport 6/2018

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki
29.03
2018

Raport 5/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A., projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Wirtualna Polska Holding S.A.
29.03
2018

Raport 4/2018

Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki
15.03
2018

Raport 3/2018

Zawarcie aneksu do umowy wspólników/Nabycie udziałów w Domodi sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
09.03
2018

Raport 2/2018

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    42

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513