Bieżące

01.03
2017

Raport 21/2017

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
01.03
2017

Raport 20/2017

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
22.02
2017

Raport 19/2017

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
10.02
2017

Raport 18/2017

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
09.02
2017

Raport 17/2017

Powiadomienie o transakcjach w odniesieniu do akcji Wirtualna Polska Holding S.A.
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    30

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513