Bieżące

29.03
2018

Raport 4/2018

Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki
15.03
2018

Raport 3/2018

Zawarcie aneksu do umowy wspólników/Nabycie udziałów w Domodi sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
09.03
2018

Raport 2/2018

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
22.01
2018

Raport 1/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych
14.12
2017

Raport 71/2017

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A. – zastawy na akcjach ustanowione przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    41

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513