Bieżące

30.03
2017

Raport 32/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A., projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Wirtualna Polska Holding S.A.
30.03
2017

Raport 31/2017

Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki
29.03
2017

Raport 30/2017

Powiadomienie o ustanowieniu zastawu na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
29.03
2017

Raport 29/2017

Powiadomienie o ustanowieniu zastawu na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
29.03
2017

Raport 28/2017

Powiadomienie o ustanowieniu zastawu na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    33

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513