Bieżące

22.11
2017

Raport 66/2017

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
18.10
2017

Raport 65/2017

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu warunkowego aneksu do Umowy Wspólników, zawartego w związku z planowaną inwestycją spółki zależnej oraz aktualizacji wyceny zobowiązania opcyjnego
27.09
2017

Raport 64/2017

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
26.09
2017

Raport 63/2017

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
26.09
2017

Raport 62/2017

Otrzymanie powiadomień o przystąpieniu do negocjacji i zakończeniu negocjacji dotyczących transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A. oraz o realizacji transakcji
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    39

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513