Bieżące

17.05
2018

Raport 11/2018

Ustalenie istotnych warunków transakcji oraz zawarcie umowy sprzedaży udziałów przez spółkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A.
27.04
2018

Raport 10/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 r.
25.04
2018

Raport 9/2018

Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy
25.04
2018

Raport 8/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 roku
11.04
2018

Raport 7/2018

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    42

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513