Bieżące

14.12
2017

Raport 71/2017

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A. – zastawy na akcjach ustanowione przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
12.12
2017

Raport 70/2017

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
12.12
2017

Raport 69/2017

Zawarcie umowy kredytów przez spółkę zależną, tj. Wirtualna Polska Media S.A. oraz przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji ww. umowy kredytów
27.11
2017

Raport 68/2017

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
24.11
2017

Raport nr 67/2017

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    39

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513