Bieżące

17.09
2018

Raport 19/2018

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
04.09
2018

Raport 18/2018

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
04.09
2018

Raport 17/2018

Wykup udziałów w Domodi sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
04.07
2018

Raport 16/2018

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
02.07
2018

Raport 15/2018

Rejestracja przez KRS zmian statutu Wirtualna Polska Holding S.A.
1            8    10  11  12    43

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513