Bieżące

25.04
2017

Raport 36/2017

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza
12.04
2017

Raport 35/2017

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza
04.04
2017

Raport 34/2017

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki
03.04
2017

Raport 33/2017

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. zwołane na 26 kwietnia 2017 roku
30.03
2017

Raport 32/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A., projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Wirtualna Polska Holding S.A.
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    31

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513