Bieżące

15.05
2017

Raport 42/2017

Powołanie Członków Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. na nową kadencję oraz ustalenie liczby Członków Zarządu
28.04
2017

Raport 41/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 26 kwietnia 2017 r.
26.04
2017

Raport 40/2017

Powołanie członków Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A.
26.04
2017

Raport 39/2017

Powołanie Pana Jacka Świderskiego na Prezesa Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.
26.04
2017

Raport 38/2017

Uchwała Walnego Zgromadzenia WPH S.A. w sprawie przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    33

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513