Bieżące

26.09
2017

Raport 62/2017

Otrzymanie powiadomień o przystąpieniu do negocjacji i zakończeniu negocjacji dotyczących transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A. oraz o realizacji transakcji
17.09
2017

Raport 61/2017

Powiadomienie o rozpoczęciu negocjacji dotyczących transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
15.09
2017

Raport 60/2017

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
13.09
2017

Raport 59/2017

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
29.08
2017

Raport 58/2017

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    36

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513