Bieżące

29.10
2018

Raport 21/2018

Zawarcie przez Wirtualna Polska Holding S.A. umowy sprzedaży udziałów spółki Extradom.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
19.09
2018

Raport 20/2018

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
17.09
2018

Raport 19/2018

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
04.09
2018

Raport 18/2018

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
04.09
2018

Raport 17/2018

Wykup udziałów w Domodi sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    42

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513