Bieżące

12.02
2019

Raport 2/2019

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
21.01
2019

Raport 1/2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych
19.12
2018

Raport 27/2018

Nabycie przez Wirtualna Polska Holding S.A. udziałów w spółce Superauto24.com sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie oraz przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
14.12
2018

Raport 26/2018

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
12.12
2018

Raport 25/2018

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
1            6    8  9  10    43

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513