Bieżące

24.11
2017

Raport nr 67/2017

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
22.11
2017

Raport 66/2017

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
18.10
2017

Raport 65/2017

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu warunkowego aneksu do Umowy Wspólników, zawartego w związku z planowaną inwestycją spółki zależnej oraz aktualizacji wyceny zobowiązania opcyjnego
27.09
2017

Raport 64/2017

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
26.09
2017

Raport 63/2017

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    36

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513