Bieżące

14.12
2018

Raport 26/2018

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
12.12
2018

Raport 25/2018

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
27.11
2018

Raport 24/2018

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
29.10
2018

Raport 23/2018

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
29.10
2018

Raport 22/2018

Zawarcie przez Wirtualna Polska Holding S.A. i spółki zależne umowy zmieniającej do umowy kredytów z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w celu pozyskania dodatkowego finansowania
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    42

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513