Bieżące

01.04
2019

Raport 7/2019

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2019 roku
26.03
2019

Raport 6/2019

Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki
01.03
2019

Raport 5/2019

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
27.02
2019

Raport 4/2019

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
13.02
2019

Raport 3/2019

Zawarcie przez spółkę zależną umowy najmu powierzchni biurowej
1            5    7  8  9    43

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513