Bieżące

04.05
2015

Raport 2/2015

Rejestracja akcji istniejących w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
04.05
2015

Raport 1/2015

Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji.
1    36  37  38  39          44 

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513