Bieżące

14.05
2015

Raport 10/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Wirtualna Polska Holding S.A./ Zmiany statutu
08.05
2015

Raport 9/2015

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych
07.05
2015

Raport 8/2015

Znaczne pakiety akcji/ Zmiana stanu posiadania
06.05
2015

Raport 7/2015

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji serii E
06.05
2015

Raport 6/2015

Komunikat KDPW – Rejestracja akcji Wirtualna Polska Holding S.A.
1    34  35  36  37  38  39  40  41  42    42

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513