Bieżące

16.05
2019

Raport 12/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 14 maja 2019 r.
14.05
2019

Raport 11/2019

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
14.05
2019

Raport 10/2019

Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy
14.05
2019

Raport 9/2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 14 maja 2019 roku oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały przyjęte
16.04
2019

Raport 8/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał
1          4    6  7  8  9    43

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513