Bieżące

28.08
2017

Raport 57/2017

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
07.07
2017

Raport 56/2017

Rejestracja słownych znaków towarowych: wp.pl oraz wp przez jednostkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A. w efekcie zakończenia spraw spornych z Panem Leszkiem Bogdanowiczem
19.06
2017

Raport 55/2017

Spełnienie warunku zawieszającego oraz finalizacja transakcji określonej w umowie inwestycyjnej zawartej przez jednostkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A.
09.06
2017

Raport 54/2017

Zawarcie umowy inwestycyjnej przez jednostkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A.
31.05
2017

Raport 53/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    33

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513