Bieżące

20.05
2015

Raport 13/2015

Warunkowa rejestracja akcji serii E spółki Wirtualna Polska Holding S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
19.05
2015

Raport 12/2105

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
18.05
2015

Raport 11/2015

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
14.05
2015

Raport 10/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Wirtualna Polska Holding S.A./ Zmiany statutu
08.05
2015

Raport 9/2015

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych
1    31  32  33  34  35  36  37  38  39    39

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513