Bieżące

06.05
2015

Raport 7/2015

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji serii E
06.05
2015

Raport 6/2015

Komunikat KDPW – Rejestracja akcji Wirtualna Polska Holding S.A.
05.05
2015

Raport 5/2015

Warunkowe dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych S.A. akcji serii B, C i E oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E
05.05
2015

Raport 4/2015

Zakończenie subskrypcji akcji serii B i serii E
04.05
2015

Raport 3/2015

Rejestracja praw do akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
1    30  31  32  33  34  35  36  37  38    38

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513