Bieżące

23.06
2015

Raport 24/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.
23.06
2015

Raport 23/2015

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.
22.06
2015

Raport 22/2015

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza
15.06
2015

Raport 21/2015

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał zgłoszonych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2015 roku
15.06
2015

Raport 20/2015

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. zwołane na 23 czerwca 2015 roku
1    33  34  35  36  37  38  39  40  41    41

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513