Bieżące

08.06
2015

Raport 18/2015

Działania stabilizacyjne w związku z pierwszą ofertą publiczną spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
03.06
2015

Raport 17/2015

Zawarcie znaczącej umowy / Nabycie aktywów o znacznej wartości
27.05
2015

Raport 16/2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A., projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Wirtualna Polska Holding S.A.
26.05
2015

Raport 15/2015

Komunikat KDPW – Rejestracja akcji serii E spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
22.05
2015

Raport 14/2015

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E
1    31  32  33  34  35  36  37  38  39    39

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513