Bieżące

30.10
2015

Raport 34/2015

Przystąpienie spółek zależnych do Wirtualna Polska Holding S.A. do umowy kredytu
30.10
2015

Raport 33/2015

Połączenie spółek zależnych od Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
13.10
2015

Raport 32/2015

Przekształcenie jednostki zależnej od Wirtualna Polska Holding S.A. w spółkę akcyjną
07.10
2015

Raport 31/2015

Prawomocne zakończenie postępowania z powództwa Leszka Bogdanowicza przeciwko jednostce zależnej Wirtualna Polska Holding S.A.
06.10
2015

Raport 30/2015

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o okolicznościach związanych z prowadzonymi negocjacjami oraz zawarcie umów sprzedaży udziałów oraz dalszej współpracy przez jednostki zależne od Wirtualna Polska Holding S.A.
1    31  32  33  34  35  36  37  38  39    41

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513