Bieżące

02.12
2015

Raport 42/2015

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał zgłoszonych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. zwołane na dzień 8 grudnia 2015 roku
30.11
2015

Raport 41/2015

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
24.11
2015

Raport 40/2015

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. zwołane na 8 grudnia 2015 roku
10.11
2015

Raport 39/2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. wraz z projektami uchwał
09.11
2015

Raport 38/2015

Znaczne pakiety akcji/Przekazanie prawa głosu w związku z zawarciem umów zastawu rejestrowego
1    29  30  31  32  33  34  35  36  37    41

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513