Bieżące

09.11
2015

Raport 38/2015

Znaczne pakiety akcji/Przekazanie prawa głosu w związku z zawarciem umów zastawu rejestrowego
05.11
2015

Raport 37/2015

Podjęcie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji uchwały o przyznaniu koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym jednostce zależnej od Wirtualna Polska Holding S.A.
04.11
2015

Raport 36/2015

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A.
03.11
2015

Raport 35/2015

Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A.
30.10
2015

Raport 34/2015

Przystąpienie spółek zależnych do Wirtualna Polska Holding S.A. do umowy kredytu
1    28  29  30  31  32  33  34  35  36    39

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513