Bieżące

13.10
2015

Raport 32/2015

Przekształcenie jednostki zależnej od Wirtualna Polska Holding S.A. w spółkę akcyjną
07.10
2015

Raport 31/2015

Prawomocne zakończenie postępowania z powództwa Leszka Bogdanowicza przeciwko jednostce zależnej Wirtualna Polska Holding S.A.
06.10
2015

Raport 30/2015

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o okolicznościach związanych z prowadzonymi negocjacjami oraz zawarcie umów sprzedaży udziałów oraz dalszej współpracy przez jednostki zależne od Wirtualna Polska Holding S.A.
18.09
2015

Raport 29/2015

Złożenie wniosku do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym przez jednostkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A.
16.09
2015

Raport 28/2015

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów przez jednostkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A.
1    28  29  30  31  32  33  34  35  36    38

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513