Bieżące

31.12
2015

Raport 49/2015

Podział przez wydzielenie jednostki zależnej od Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
23.12
2015

Raport 48/2015

Przejście tytułu prawnego do 100% akcji Enovatis S.A. na rzecz jednostki zależnej od Wirtualna Polska Holding S.A.
19.12
2015

Raport 47/2015

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach/ Zawarcie umowy sprzedaży akcji przez jednostkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A.
09.12
2015

Raport 46/2015

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
09.12
2015

Raport 45/2015

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
1    28  29  30  31  32  33  34  35  36    41

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513