Bieżące

09.12
2015

Raport 44/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 8 grudnia 2015 r.
08.12
2015

Raport 43/2015

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 8 grudnia 2015 r.
02.12
2015

Raport 42/2015

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał zgłoszonych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. zwołane na dzień 8 grudnia 2015 roku
30.11
2015

Raport 41/2015

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
24.11
2015

Raport 40/2015

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. zwołane na 8 grudnia 2015 roku
1    28  29  30  31  32  33  34  35  36    40

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513