Bieżące

21.08
2015

Raport 26/2015

Ostateczne koszty oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii E - uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 5 maja 2015 roku
21.07
2015

Raport 25/2015

Rejestracja zmian statutu Wirtualna Polska Holding S.A.
23.06
2015

Raport 24/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.
23.06
2015

Raport 23/2015

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.
22.06
2015

Raport 22/2015

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza
1    27  28  29  30  31  32  33  34  35    36

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513