Bieżące

15.02
2016

Raport 5/2016

Zamiar dokonania zmian w Statucie Wirtualna Polska Holding S.A.
15.02
2016

Raport 4/2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Wirtualna Polska Holding S.A.
15.01
2016

Raport 3/2016

Informacja o otrzymaniu decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzieleniu koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym przez jednostkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A.
15.01
2016

Raport 2/2016

Przystąpienie jednostki zależnej od Wirtualna Polska Holding S.A. do umowy kredytu
15.01
2016

Raport 1/2016

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych
1    27  28  29  30  31  32  33  34  35    41

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513