Bieżące

05.05
2015

Raport 4/2015

Zakończenie subskrypcji akcji serii B i serii E
04.05
2015

Raport 3/2015

Rejestracja praw do akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
04.05
2015

Raport 2/2015

Rejestracja akcji istniejących w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
04.05
2015

Raport 1/2015

Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji.
1    23  24  25  26  27  28  29  30  31 

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513