Bieżące

24.03
2016

Raport 8/2016

Rekomendacja Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. dotycząca dywidendy za rok 2015
16.03
2016

Raport 7/2016

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów przez jednostkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A.
16.02
2016

Raport 6/2016

Zawarcie aneksu do umowy kredytu
15.02
2016

Raport 5/2016

Zamiar dokonania zmian w Statucie Wirtualna Polska Holding S.A.
15.02
2016

Raport 4/2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Wirtualna Polska Holding S.A.
1    26  27  28  29  30  31  32  33  34    41

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513