Bieżące

27.05
2015

Raport 16/2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A., projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Wirtualna Polska Holding S.A.
26.05
2015

Raport 15/2015

Komunikat KDPW – Rejestracja akcji serii E spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
22.05
2015

Raport 14/2015

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E
20.05
2015

Raport 13/2015

Warunkowa rejestracja akcji serii E spółki Wirtualna Polska Holding S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
19.05
2015

Raport 12/2105

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
1    25  26  27  28  29  30  31  32  33    33

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513