Bieżące

14.05
2019

Raport 9/2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 14 maja 2019 roku oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały przyjęte
16.04
2019

Raport 8/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał
01.04
2019

Raport 7/2019

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2019 roku
26.03
2019

Raport 6/2019

Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki
01.03
2019

Raport 5/2019

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    42

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513