Bieżące

06.08
2019

Raport 17/2019

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
02.08
2019

Raport 16/2019

Aktualizacja wyceny zobowiązania opcyjnego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.
27.05
2019

Raport 15/2019

Rejestracja przez sąd zmian statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
24.05
2019

Raport 14/2019

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
22.05
2019

Raport 13/2019

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
1        3    5  6  7  8  9    43

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513