Bieżące

23.05
2016

Raport 13/2016

Utworzenie rezerwy mającej istotny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. w drugim kwartale 2016 roku
20.04
2016

Raport 12/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 20 kwietnia 2016 r.
20.04
2016

Raport 11/2016

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 20 kwietnia 2016 roku
05.04
2016

Raport 10/2016

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2015 rok
24.03
2016

Raport 9/2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A., projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Wirtualna Polska Holding S.A.
1    25  26  27  28  29  30  31  32  33    41

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513