Bieżące

21.01
2020

Raport 3/2020

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych
16.01
2020

Raport 2/2020

Powiadomienie o transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
02.01
2020

Raport 1/2020

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
30.08
2019

Raport 19/2019

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
28.08
2019

Raport 18/2019

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
1      2    4  5  6  7  8  9    43

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513