Bieżące

18.05
2017

Raport 44/2017

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
17.05
2017

Raport 43/2017

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
15.05
2017

Raport 42/2017

Powołanie Członków Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. na nową kadencję oraz ustalenie liczby Członków Zarządu
28.04
2017

Raport 41/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 26 kwietnia 2017 r.
26.04
2017

Raport 40/2017

Powołanie członków Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A.
1    9  10  11  12  13  14  15  16  17    39

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513