Bieżące

31.05
2017

Raport 53/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
31.05
2017

Raport 52/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
31.05
2017

Raport 51/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
31.05
2017

Raport 50/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
26.05
2017

Raport 49/2017

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
1    9  10  11  12  13  14  15  16  17    41

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513