Bieżące

26.05
2017

Raport 49/2017

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
23.05
2017

Raport 48/2017

Uruchomienie transzy kredytu przeznaczonej na refinansowanie wydatków inwestycyjnych
18.05
2017

Raport 47/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
18.05
2017

Raport 46/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
18.05
2017

Raport 45/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16    39

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513