Bieżące

27.11
2017

Raport 68/2017

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
24.11
2017

Raport nr 67/2017

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
22.11
2017

Raport 66/2017

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
18.10
2017

Raport 65/2017

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu warunkowego aneksu do Umowy Wspólników, zawartego w związku z planowaną inwestycją spółki zależnej oraz aktualizacji wyceny zobowiązania opcyjnego
27.09
2017

Raport 64/2017

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    41

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513