Bieżące

13.09
2017

Raport 59/2017

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
29.08
2017

Raport 58/2017

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
28.08
2017

Raport 57/2017

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
07.07
2017

Raport 56/2017

Rejestracja słownych znaków towarowych: wp.pl oraz wp przez jednostkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A. w efekcie zakończenia spraw spornych z Panem Leszkiem Bogdanowiczem
19.06
2017

Raport 55/2017

Spełnienie warunku zawieszającego oraz finalizacja transakcji określonej w umowie inwestycyjnej zawartej przez jednostkę zależną od Wirtualna Polska Holding S.A.
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    39

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513