Bieżące

19.12
2018

Raport 27/2018

Nabycie przez Wirtualna Polska Holding S.A. udziałów w spółce Superauto24.com sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie oraz przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
14.12
2018

Raport 26/2018

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
12.12
2018

Raport 25/2018

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
27.11
2018

Raport 24/2018

Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
29.10
2018

Raport 23/2018

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
1  2  3  4  5  6  7  8  9    38

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513