Bieżące

17.03
2017

Raport 24/2017

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
10.03
2017

Raport 23/2017

Aktualizacja wyceny zobowiązania opcyjnego oraz utworzenie aktywa z tytułu podatku odroczonego przez spółkę zależną Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
01.03
2017

Raport 22/2017

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
01.03
2017

Raport 21/2017

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
01.03
2017

Raport 20/2017

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    23

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513