Bieżące

29.10
2018

Raport 23/2018

Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
29.10
2018

Raport 22/2018

Zawarcie przez Wirtualna Polska Holding S.A. i spółki zależne umowy zmieniającej do umowy kredytów z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w celu pozyskania dodatkowego finansowania
29.10
2018

Raport 21/2018

Zawarcie przez Wirtualna Polska Holding S.A. umowy sprzedaży udziałów spółki Extradom.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
19.09
2018

Raport 20/2018

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
17.09
2018

Raport 19/2018

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    37

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513