Komunikaty prasowe

07.09
2018

Zysk netto wyższy o 65%, Telewizja WP liderem MUX8. Wirtualna Polska podsumowuje 1. półrocze 2018

Pierwsze półrocze 2018 roku Wirtualna Polska zamknęła z zyskiem prawie 28 mln zł. To wynik o 65% wyższy, w porównaniu do tego samego okresu 2017 roku. Był możliwy dzięki dynamicznie rosnącym przychodom, zarówno w obszarze e-commerce, jak i mediów. Telewizja WP jest zdecydowanym liderem stacji nadających na MUX8.

EBITDA segmentów online i tv przekroczyła 73 mln zł. To z kolei oznacza wzrost o prawie 32%. Przychody gotówkowe ze sprzedaży w segmencie online, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku, wzrosły o prawie 20%. Wzrost przychodów gotówkowych w segmencie tv to aż 172%.

Poniższa tabela przedstawia główne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2018 i 2017 roku.

w tys. zł

Sześć miesięcy zakończonych
30 czerwca 2018

Sześć miesięcy zakończonych
30 czerwca 2017

Zmiana

Zmiana %

Segment ONLINE

 

     

 

Przychody ze sprzedaży

243 132

211 883

31 249

14,7%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

233 019

195 754

37 265

19,0%

Skorygowana EBITDA

80 372

68 142

12 230

17,9%

EBITDA

77 515

63 212

14 303

22,6%

Segment TV

 

     

Przychody ze sprzedaży

6 922

2 545

4 377

172,0%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

6 922

2 545

4 377

172,0%

Skorygowana EBITDA

 (4 398)

 (7 806)

3 408

(43,7%)

EBITDA

 (4 464)

 (7 837)

3 373

(43,0%)

Segmenty łącznie

 

     

Przychody ze sprzedaży

250 054

214 428

35 626

16,6%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

239 941

198 299

41 642

21,0%

Skorygowana EBITDA

75 974

60 336

15 638

25,9%

EBITDA

73 051

55 375

17 676

31,9%

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych

 (26 571)

 (24 735)

 (1 836)

7,4%

Zysk na działalności operacyjnej

46 480

30 640

15 840

51,7%

Wynik na działalności finansowej

 (8 973)

 (8 734)

 (239)

2,7%

Zysk przed opodatkowaniem

37 507

21 906

15 601

71,2%

Zysk netto

27 731

16 778

10 953

65,3%


Za nami pierwszy kwartał od rozdzielenia zarządzania działalnością mediową i e-commercową. Wyniki potwierdzają, że dokonane zmiany były właściwe. Joanna Pawlak i Grzegorz Kruk dobrze odnaleźli się w nowych rolach – mówi Jacek Świderski, prezes WP Holding SA.

W marcu br. Joanna Pawlak awansowała na stanowisko wiceprezesa WP Holding SA odpowiedzialnego za media (prezesa spółki WP Media SA, której właścicielem jest WP Holding SA), a Grzegorz Kruk na stanowisko wiceprezesa WP Holding SA odpowiedzialnego za spółki e-commerce.

Po tym, jak w lutym Telewizja WP osiągnęła pozycję lidera spośród stacji nadających na MUX8, jej przewaga w kolejnych miesiącach rosła. W lipcu 2018 udział stacji, w tak zwanej komercyjnej grupie widzów (16-49) wyniósł 0,45%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rośnie liczba realnych użytkowników produktów Wirtualnej Polski w segmencie online. W lipcu 2018 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, wzrost wyniósł 5%. Takim wynikiem w polskim internecie nie mogą pochwalić się nawet globalni konkurenci.

Skończył się okres dynamicznych wzrostów liczby użytkowników Google i Facebook w Polsce. Będzie to oznaczało mniejszą dynamikę wzrostu przychodów tych platform w przyszłości – dodaje Jacek Świderski, prezes WP Holding SA.

Wskaźnik tzw. widzialności reklam w lipcu 2018 wyniósł już 93%. Wirtualna Polska w styczniu 2018, jako pierwsza na rynku, zastąpiła standardowe rozliczenia CPM, rozliczaniem jedynie za widziane odsłony vCPM (cost per viewed mille).

W marcu br. Wirtualna Polska nabyła 35% udziałów w Grupie Domodi. W pierwotnym planie założono, że zakup pozostałych 14% udziałów będzie możliwy po zakończeniu roku obrotowego 2018. Jednak, WP Holding SA nabyła je już na początku września. Stało się to możliwe, dzięki wcześniejszemu zakończeniu procesu przekazania zarządu Adamowi Plonie.

Wirtualna Polska to grupa spółek działających w mediach i e-commerce. Jest właścicielem portalu horyzontalnego – Wirtualnej Polski. Prowadzi też portal o2 oraz specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak Money.pl, WP SportoweFakty, WP abcZdrowie i dobreprogramy.pl. W branży e-commerce WP działa w zakresie turystyki, mody, urządzania wnętrz, usług finansowych oraz zdrowia.

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513