Komunikaty prasowe

18.03
2016

Wirtualna Polska zrealizowała obietnice z debiutu

W 2015 r. Wirtualna Polska Holding (WPL) zrealizowała wszystkie zapowiadane akwizycje przy atrakcyjnych wycenach, planowo i zgodnie z celami emisji wydała środki pozyskane z giełdy, zaś po grudniowym zakupie Wakacje.pl osiągnęła pozycję lidera w czterech kategoriach marketplace’ówodzieżowej (Domodi.pl/ Allani.pl), wyposażenia wnętrz (Homebook.pl), usług finansowych (Money.pl) i podróży (Wakacje.pl). WPL kończy rok z bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Grupy wzrosły o 31% r/r do poziomu 326 mln zł. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 108 mln zł i był wyższy o ponad 28% niż w 2014 roku.

Rok 2015 był czasem wielu istotnych zmian w Grupie, związanych m.in. z konsekwentnie realizowaną polityką konsolidacji rynku internetowego w Polsce oraz zwiększeniem efektywności, dzięki wykorzystaniu zasobów danych Grupy i narzędzi big data.

Wirtualna Polska Holding S.A. zadebiutowała na GPW w Warszawie 7 maja 2015 roku, a wejście na giełdę poprzedzono przeprowadzeniem publicznej oferty sprzedaży akcji, której wartość wyniosła 294,2 mln zł. Do samej WPL trafiło 106 mln zł, które – zgodnie z zapowiedziami – spółka przeznaczyła w głównej mierze na działalność akwizycyjną.

- Debiut giełdowy był świetną okazją do pokazania światu potencjału nowej, przebudowanej przez półtora roku Wirtualnej Polski. Dalej, konsekwentnie budowaliśmy pozycję Grupy. Diametralnie poprawiliśmy postrzeganie WP, otrzymaliśmy koncesję na nadawanie WP1, a każdego miesiąca z naszych serwisów korzystało ponad 18 milionów Polaków. Zrealizowaliśmy zapowiadany 2 lata temu cel zbudowania pozycji partnera pierwszego wyboru dla reklamodawców, osiągając w tym okresie organiczny wzrost przychodów na poziomie 75%. To rzadko spotykane na tak dojrzałym rynku i w odniesieniu do tak dojrzałej spółki – mówi Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. – Dokonaliśmy też ukierunkowanych akwizycji, co znacząco przybliżyło nas do strategicznego celu, jakim jest osiągnięcie 50% przychodów i EBITDA Grupy z rynku e-commerce. W 2016 roku będziemy dalej realizowali naszą strategię „MoViBE”: mobile, video, big data i e-commerce. Uważamy, że obok rozwoju reklamy video i pozyskiwania budżetów telewizyjnych, mobile będzie najszybciej rosnącą częścią naszej działalności – dodaje.

Wysokie tempo wzrostu wyników finansowych

Skonsolidowane przychody Grupy za 2015 rok wzrosły o 77 mln zł (31%) do poziomu 326mln zł. Natomiast przychody gotówkowe ze sprzedaży wyniosły 286 mln zł i były wyższe o 32 %w porównaniu do przychodów ze sprzedaży pro forma analogicznego okresu roku 2014. Wypracowana EBITDA Grupy była wyższa o 43 mln zł i wyniosła 94 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła o 28% r/r do poziomu 108 mln zł. Znaczący wpływ na wzrost przychodów oraz poziom EBITDA Grupy miały dokonane transakcje przejęć podmiotów działających na rynku reklamy internetowej i e-commerce, w tym w zakresie generowania leadów na rynku e-commerce. W 2015 roku skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 5,7 mln zł.

- Wyniki finansowe Grupy w 2015 roku były zgodne z naszymi oczekiwaniami, stanowiąc efekt konsekwentnie realizowanej strategii – komentuje Elżbieta Bujniewicz-Belka, Członek Zarządu ds. Finansowych Wirtualna Polska Holding S.A. – Nasz model biznesowy cechuje wysoka rentowność operacyjna, która jest wypadkową pozytywnego wpływu synergii przychodowych i kosztowych z przeprowadzonych przez Grupę, w 2014 i 2015 roku, akwizycji.

w tys. złotych

Za rok
zakończony

31 grudnia 2015  r.

Za rok zakończony 
31 grudnia 2014 r. 
pro forma*

 

Zmiana

 

Zmiana
(w %)
Przychody ze sprzedaży 325 583  248 304 77 279 31,1%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 285 998 216 449 69 549 32,1%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży bez akwizycji 2015 (dla celów porównawczych)** 278 013 216 449 61 564 28,4%
Zysk na działalności operacyjnej 63 951 22 691 41 260 181,8%
Zysk przed opodatkowaniem 15 400 (283) 15 683 -
Zysk netto 5 686 (2 031) 7 717 -
EBITDA 94 393 51 014 43 379 85,0%
Skorygowana EBITDA 107 825 84 088 23 737 28,2%

 

Przychody ze sprzedaży odnotowane przez WPL w czwartym kwartale 2015 roku wyniosły 102 mln zł, co w porównaniu do przychodów ze sprzedaży pro forma analogicznego okresu roku 2014 stanowi wzrost o 35 %. W tym samym czasie przychody gotówkowe wyniosły 89 mln zł, czyli były wyższe niemal o 40 %.

PLN 000s

Trzy miesiące
zakończone

31 grudnia 2015 r.

Trzy miesiące
zakończone

31 grudnia 2014 r. 
pro forma*

 

Zmiana

 

Zmiana
(w %)
Przychody ze sprzedaży 102 063 75 543 26 520 35,1%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 89 381 64 072 25 309 39,5%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży bez akwizycji 2015 (dla celów porównawczych)** 84 053 64 072 19 981 31,2%
Zysk na działalności operacyjnej 22 942 10 224 12 718 124,4%
Zysk przed opodatkowaniem 2 874 4 611 (1 737) -
Zysk netto (649) 2 627 (3 276) -
EBITDA 31 374 16 972 14 402 84,9%
Skorygowana EBITDA 33 391 25 248 8 143 32,3%
EBITDA proforma za ostatnie 12 miesięcy 94 393 - - -
Skorygowana EBITDA proforma
za ostatnie 12 miesięcy
107 825 - - -

* Szczegóły dotyczące kalkulacji danych finansowych pro forma zostały opisane w części raportu Wyjaśnienia do skonsolidowanej informacji finansowej pro forma

** Przychody 2015 roku skorygowane o wpływ akwizycji dokonanych w 2015 roku (NextWeb Media Sp. z o.o., Blomedia Sp. z o.o., Finansoweysupermarket.pl Sp. z o.o., Web Broker Sp. z o.o. oraz Allani Sp. z o.o.) nie uwzględnionych w danych finansowych proforma za 2014 rok. 

Po wyłączeniu z przychodów 2015 roku wpływu dokonanych w nim akwizycji, których wyniki nie są ujęte w danych porównawczych proforma, wzrost przychodów gotówkowych wyniósł 28 %(278 mln zł) na przestrzeni całego okresu i 31%w samym czwartym kwartale (84 mln zł).

Grupa WP liderem rynku

Kontynuując akwizycje rozpoczęte w 2014 roku, Grupa Wirtualna Polska – w 2015 roku – przejęła: NextWeb Media Sp. z o.o., Finansowysupermarket.pl Sp. z o.o., Allani Sp. z o.o. oraz Enovatis S.A., właściciela popularnych portali turystycznych Wakacje.pl i Easygo.pl. Wymienione akwizycje uzupełniły kompetencje, zwiększyły skalę działania Grupy, a także przyczyniły się do osiągnięcia przez nią pozycji lidera w czterech perspektywicznych kategoriach marketplace’ów: odzieżowej, wyposażenia wnętrz, usług finansowych i podróży.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Wirtualna Polska w 2015 roku konsekwentnie realizowała też nadrzędny cel, jakim było osiągnięcie pozycji głównego medium informacyjno-kulturalno-rozrywkowego w Polsce, dzięki dostarczaniu użytkownikom internetu atrakcyjnych treści oraz użytecznych, innowacyjnych usług dostosowanych do ich zmieniających się potrzeb. Według danych Megapanel PBI/ Gemius za grudzień 2015 roku Grupa zakończyła rok będąc liderem wśród portali internetowych we wszystkich podstawowych wskaźnikach: zasięgu (74%), liczbie użytkowników (Real Users, 18,1 mln), liczbie odsłon krajowych ogółem (3,6 miliarda odsłon*) i mobilnych (930 mln odsłon mobilnych*) oraz średnim czasie spędzanym na portalu w przeliczeniu na użytkownika (5 godzin i 40 minut miesięcznie*). Dodatkowo, również zgodnie z danymi Megapanel, Grupa zajmowała pierwsze miejsce w Polsce w kategoriach tematycznych „Biznes, finanse i prawo”, „Komunikacja”, „Nowe technologie” i „Styl życia”. Grupa posiada również największą w Polsce liczbę użytkowników poczty elektronicznej, która zgodnie z badaniem Megapanel PBI/ Gemius według stanu na grudzień 2015 roku wynosiła 8,8 mln realnych użytkowników.

Best IPO Award i Top IPO of 2015 dla Wirtualnej Polski

W 2015 roku, Wirtualna Polska Holding S.A. otrzymała dwa prestiżowe wyróżnienia – Best IPO Award oraz Top IPO of 2015. Specjalizująca się w zarządzaniu kapitałem na rynkach wschodzących firma East Capital uznała debiut giełdowy spółki Wirtualna Polska Holding S.A. za najlepsze IPO w Europie Wschodniej w 2015 roku. Według niej Wirtualna Polska przeprowadziła zakończoną największym sukcesem ofertę publiczną w regionie. Jury przyznające nagrodę zwróciło uwagę na fakt, że wycena jednej akcji po pierwszym dniu notowania wzrosła aż o 10 proc. w stosunku do ceny sprzedaży akcji w ofercie publicznej, a także na to, że od momentu debiutu na GPW akcje WPH wzrosły o 24 proc., wyprzedzając indeks giełdowy WIG aż o 33 proc. East Capital Awards dla wyróżniających się firm zostały przyznane już po raz dwunasty. Spółka otrzymała również tytuł Top IPO 2015 w I edycji konkursu i jednocześnie gali CEE Capital Markets Awards, na której wyróżniono najlepsze spółki publiczne notowane w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

O Grupie WP

Grupa jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności o tematyce biznesowej – Money.pl oraz Biztok, dotyczące nowych technologii – np. Dobreprogramy, o tematyce sportowej – np. Sportowe Fakty, charakterze rozrywkowym – np. Pudelek, portale dotyczące zdrowia i rodzicielstwa – abcZdrowie.pl oraz Parenting.pl, a także internetowe rozgłośnie radiowe – OpenFM i PolskaStacja. Ponadto Grupa prowadzi działalność reklamową, oferując generowanie leadów (lead generation) dla sklepów internetowych, głównie w ramach portali będących agregatorami ofert sklepów internetowych (marketplace), w szczególności Domodi oraz Allani w zakresie mody, Homebook w kategorii dom i wystrój wnętrz, Money.pl i Finansowysupermarket.pl w zakresie usług finansowych, wakacje.pl – w dziedzinie turystyki i wypoczynku. Grupa oferuje swoim użytkownikom możliwość korzystania z bezpłatnej poczty elektronicznej, a także prowadzi działalność na polskim rynku reklamy online, oferując klientom szeroką gamę produktów reklamowych: nowoczesny display, w tym reklamy wideo, reklamy wysyłane pocztą elektroniczną, reklamy na urządzenia mobilne czy reklamy oparte na modelu efektywnościowym.

 

* Wyniki dla Grupy WP nie uwzględniają serwisów nieaudytowanych (abczdrowie.pl, domodi.pl, testwiedzy.pl, finansowysupermarket.pl)

Podsumowanie roku 2015 przez Jacka Świderskiego, Prezesa Zarządu Wirtualna Polska Holding

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Halicka, k, tel. 502 707 138

Maria Skoczkowska, maria.skoczkowska@grupawp.pl, tel. 502 707 232

 

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513