Komunikaty prasowe

29.08
2017

Wirtualna Polska z blisko 16 procentowym wzrostem przychodów gotówkowych w pierwszym półroczu

W pierwszym półroczu 2017 r. przychody gotówkowe Wirtualnej Polski wzrosły o blisko 16 %. W samym segmencie online wzrost przychodów gotówkowych przekroczył 14%, przy wzroście  skorygowanego wyniku EBITDA który przekroczył  10%. Spółka chce utrzymać dalsze wzrosty zapowiadając nowe produkty dla klientów e-commerce i wprowadzając nowe formaty wizerunkowe z wysokim viewability.

 

Wyniki za pierwsze półrocze, które pokazaliśmy dzisiaj odzwierciedlają dynamikę rynku internetowego w Polsce. W drugim półroczu chcemy utrzymać takie wzrosty dzięki nowym produktom dla klientów e-commerce i nowym formatom wizerunkowym z wysokim „viewability” – powiedział Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Poniższa tabela przedstawia główne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2017 i 2016 rok                   

w tys. zł

Sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 roku

Sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 roku

Zmiana

Zmiana %

Segment ONLINE

 

     

Przychody ze sprzedaży

211 883

189 217

22 666

12,0%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

195 754

171 566

24 188

14,1%

Skorygowana EBITDA

68 142

61 846

6 296

10,2%

EBITDA

63 212

57 164

6 048

10,6%

Segment TV

 

     

Przychody ze sprzedaży

2 545

 -

2 545

-

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

2 545

 -

2 545

-

Skorygowana EBITDA

 (7 806)

 (382)

 (7 424)

1 943,5%

EBITDA

 (7 837)

 (383)

 (7 454)

1 946,2%

Segmenty łącznie

 

     

Przychody ze sprzedaży

214 428

189 217

25 211

13,3%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

198 299

171 566

26 733

15,6%

Skorygowana EBITDA

60 336

61 464

 (1 128)

(1,8%)

EBITDA

55 375

56 781

 (1 406)

(2,5%)

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych

 (24 735)

 (19 956)

 (4 779)

23,9%

Zysk na działalności operacyjnej

30 640

36 825

 (6 185)

(16,8%)

Wynik na działalności finansowej

 (8 734)

 (8 068)

 (666)

8,3%

Zysk przed opodatkowaniem

21 906

27 496

 (5 590)

(20,3%)

Zysk netto

16 778

20 994

 (4 216)

(20,1%)

 

 

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży usług Grupy w okresie sześciu pierwszych miesięcy 2017 roku wzrosły o przeszło 13%, do poziomu 214 mln zł. Natomiast przychody gotówkowe ze sprzedaży wyniosły 198 mln zł i były wyższe o blisko 16% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu roku 2016.

Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online wzrosły w okresie sześciu miesięcy 2017 roku do poziomu 212 mln zł, czyli o 12%, w porównaniu do przychodów ze sprzedaży tego okresu roku poprzedniego. Analogicznie, przychody gotówkowe wyniosły 196mln zł i odnotowały wzrost o 14%. W analizowanym okresie segment online wygenerował 68 mln złotych skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o przeszło 10% w stosunku do wartości tego wskaźnika w okresie sześciu miesięcy roku poprzedniego.

 

 

 

 

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513