Komunikaty prasowe

16.05
2017

Wirtualna Polska z 19 procentowym wzrostem przychodów gotówkowych w pierwszym kwartale

W pierwszym kwartale 2017 r. przychody gotówkowe Wirtualnej Polski wzrosły o 19%, zysk na poziomie skorygowanej EBITDA zmniejszył się o 3%, gdyż spółka ponosiła koszty uruchomienia stacji telewizyjnej. W samym segmencie online wzrost przychodów gotówkowych przekroczył 18%, a skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 12%. W kwietniu o 60% wzrosła oglądalność Telewizji WP.

Poniższa tabela przedstawia główne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego za pierwsze trzy miesiące 2017 i 2016 roku.        

mPLN 1Q 2017 1Q 2016 Zmiana Zmiana %

Segment ONLINE

  

  

  

  

Przychody ze sprzedaży 

102,7 

88,4 

14,2 

16,1% 

Przychody gotówkowe

94,5

79,9

14,6

18,3%

Skorygowana EBITDA

29,0

25,9

3,1

11,9%

Segment TV

  

  

  

  

Przychody gotówkowe 

0,9 

0,0 

0,9 

nd. 

Skorygowana EBITDA 

-4,0 

-0,1 

-3,9 

nd. 

Segmenty łącznie

  

  

  

  

Przychody ze sprzedaży 

103,5 

88,4 

15,1 

17,1% 

Przychody gotówkowe 

95,3 

79,9 

15,5 

19,4% 

Skorygowana EBITDA  

25,1 

25,9 

-0,8 

(3,1%) 

EBITDA  

20,8 

24,4 

-3,6 

(14,6%) 

Zysk netto 

3,0 

8,2 

-5,2 

(63,6%) 

Skorygowany zysk netto *

8,4

7,9

0,4

5,3%

 

 

 

* Zysk netto skorygowany – zysk netto bez wyniku WPTV oraz bez wyniku transakcji barterowych; uwzględnia wpływ podatku przy założeniu nominalnej stawki podatkowej 19%

Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych segmentu online, który na przychodach gotówkowych kolejny kwartał nieprzerwanie rośnie, tym razem rok do roku o ponad 18%, a skorygowany zysk EBITDA o prawie 12%. Mijają właśnie dwa lata od wprowadzenia WP na giełdę i w tym okresie przychody spółki urosły o 52%, EBITDA o 35%, a kurs akcji o 55%* - podsumowuje Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Przychody ze sprzedaży usług Grupy w okresie trzech pierwszych miesięcy 2017 roku wzrosły o przeszło 17%, do poziomu 103,5 mln zł. Natomiast przychody gotówkowe ze sprzedaży wyniosły 95 mln zł i były wyższe o ponad 19% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu roku 2016.

Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online wzrosły w okresie trzech miesięcy 2017 roku o przeszło 16%, do poziomu 103 mln zł w porównaniu do przychodów ze sprzedaży tego okresu roku poprzedniego, przy czym analogiczny wzrost przychodów gotówkowych wyniósł przeszło 18% czyli 94 mln zł. W pierwszym kwartale 2017 roku segment ten wygenerował 29 mln złotych skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o niemal 12% w stosunku do wartości tego wskaźnika w okresie trzech miesięcy roku poprzedniego.

W pierwszym kwartale roku 2017 na łączne wyniki Grupy w dużym stopniu wpływały koszty związane z rozwijaniem uruchomionej w grudniu 2016 Telewizji WP. Projekt telewizji jest w początkowym etapie rozwoju, w związku z czym nakłady obecnie ponoszone na rozwój tego segmentu przewyższają uzyskiwane przychody. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2017 roku segment TV wygenerował ujemną EBITDĘ w wysokości 4 mln złotych, w efekcie czego łączna skorygowana EBITDA Grupy wyniosła 25 miliona złotych.

Cieszymy się, że w kwietniu 2017 r. Telewizja WP uzyskała o ponad 60% wyższy udział w widowni z grupy komercyjnej (all 1649) niż w miesiącu poprzedzającym, a w ostatnim tygodniu zajęliśmy pierwsze miejsce wśród stacji MUX8 w telewizjach kablowych. To pierwsze efekty pracy nowego zespołu zarządzającego stacją i wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt - wyjaśnia Jacek Świderski.

EBITDA za pierwszy kwartał 2017 roku wyniosła 20,8 miliona złotych i była o 3,6 miliona złotych niższa niż w analogicznym okresie 2016 roku, co wynikało w główniej mierze z odmiennie kształtującego się przejściowego wyniku na transakcjach barterowych (-2,7 mln złotych straty w pierwszym kwartale 2017 roku vs. 380 tys. złotych zysku w pierwszym kwartale roku poprzedniego).

Wynik pierwszego kwartału jest obciążony przesunięciami w rozpoznawaniu przychodów i kosztów barterowych kampanii reklamowych pomiędzy kwartałami, które rozliczają się w dłuższym horyzoncie czasu bezwynikowo. Oznacza to, że mogą one wykazywać przejściowy wynik dodatni bądź ujemny. Przewidujemy, że przychody z tych transakcji osiągniemy w kolejnych okresach rozliczeniowych - tłumaczy Elżbieta Bujniewicz-Belka, Członek Zarządu, CFO Wirtualna Polska Holding S.A.

*dynamika segmentu ONLINE; wzrost przychodów oraz EBITDA Skorygowana liczona dla okresów 1q2017 oraz 1q2015 , dane zgodne z zatwierdzonymi sprawozdaniami finansowymi. Wzrost ceny akcji obliczony dla kursu zamknięcia z dnia 12.05.2017 r. oraz kursu IPO.

O WP:

Grupa jest właścicielem horyzontalnego portalu, lidera polskiego rynku internetowego – Wirtualnej Polski. W jego skład wchodzą liczne specjalistyczne portale wertykalne o różnorodnej tematyce m.in. szeroko rozumianej rozrywki (Pudelek, WP Gwiazdy i Teleshow), zdrowia, rodzicielstwa i stylu życia (WP abcZdrowie, WP Parenting, WP Kobieta i Kafeteria), biznesu (WP money), sportu (WP SportoweFakty) czy technologii (WP Tech). Codziennie odwiedza je ponad 6 mln użytkowników**.

Prowadzi też portal o2, kanał naziemnej telewizji WP (MUX-8; dostępny również w internecie, sieciach kablowych, platformie satelitarnej) oraz internetowe rozgłośnie radiowe – OpenFM i PolskaStacja.

Grupa rozwija swój biznes na szybko rosnącym rynku e-commerce - jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Nocowanie.pl i Wakacje.pl (turystyka) oraz Money.pl, TotalMoney.pl, Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

**Badanie Gemius/ PBI, Marzec 2017

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513