Komunikaty prasowe

09.11
2016

Wirtualna Polska podsumowuje trzeci kwartał: wyniki zgodne z oczekiwaniami i finalizacja prac nad uruchomieniem telewizji WP

35-procentowy wzrost skorygowanej EBITDA i 38-procentowy wzrost przychodów gotówkowych ze sprzedaży usług, rozwój produktów opartych o dane użytkowników w segmencie e-commercu turystycznego, postępująca personalizacja treści oraz finalizacja prac nad uruchomieniem telewizji Wirtualnej Polski. Grupa WP podsumowała trzeci kwartał 2016 roku.

Osiągnięcia biznesowe Wirtualnej Polski

W trzecim kwartale tego roku Wirtualna Polska konsekwentnie realizowała strategię „MoViBE”: mobile, video, big data i e-commerce, poprzez rozwój produktów w tych obszarach. Postępująca konsolidacja rynku i stale pogłębiana synergia działań pomiędzy spółkami holdingu, a także  wykorzystanie autorskich mechanizmów big data działających na styku treści oraz tradycyjnej i natywnej reklamy w obszarze handlu elektronicznego znacząco przyczyniły się do osiągnięcia przez firmę prezentowanych wyników.

W mijającym kwartale osiągnęliśmy wzrost przychodów mimo stałej bazy użytkowników. Było to możliwe dzięki poprawie efektywności wykorzystywania powierzchni reklamowej – wprowadzeniu nowej platformy portalowej, rozwojowi narzędzi big data i produktów dedykowanych dla e-commerce. Jako nieliczni na rynku potrafimy łączyć aktywność użytkownika pomiędzy urządzeniami w coraz większej skali oraz antycypować jego potrzeby zakupowe – powiedział Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualnej Polski Holding S.A. 

Ponadto spółka finalizowała działania związane z uruchomieniem telewizji Wirtualnej Polski. Zakończono prace nad rozwojem infrastruktury niezbędnej do produkcji własnej, na które składać się będą trzy pasma #dziejesienazywo: publicystyczne, newsowe i lifestylowe oraz zakupiono większość kontentu zagranicznego, z którego znaczna część znajdzie się w bezpłatnej kolekcji VOD - uruchomionej równolegle ze startem stacji -  2 grudnia bieżącego roku.

Komfort konsumowania treści wideo, jaki tworzymy dla naszych odbiorców – linearnie i na życzenie na dowolnym urządzeniu – będzie miał jednoznacznie pozytywny bilans – powiedział Michał Brański, Przewodniczący Rady Nadzorczej WP1 Sp. z o.o. i VP Product Strategy w Grupie Wirtualna Polska.  – Będziemy relacjonować rzeczywistość tak, by ludzie mieszkający w regionach nie czuli się pominięci, pełną garścią będziemy czerpali z dynamiki internetowej i różnych form interaktywności. Innymi słowy, będziemy szybsi i bardziej zintegrowani z onlinem. Chcemy pokazywać całe spektrum opinii, telewizja WP będzie telewizją konfrontacji różnych środowisk, ale w duchu pozytywnym, budującym  – wyjaśniał Brański.

Wyniki finansowe

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Grupy w trzecim kwartale 2016 roku wzrosły o ponad 31%, do poziomu 103 mln zł. Przychody gotówkowe ze sprzedaży wyniosły blisko 95 mln zł i były wyższe o ponad 38% w porównaniu analogicznego okresu roku poprzedniego. Wypracowana EBITDA Grupy była wyższa o 31% i wyniosła 28 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła o 35 % do poziomu 34 mln zł porównując trzeci kwartał 2016 do tego samego okresu w 2015 roku.

Porównanie wyników operacyjnych i sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej w trzecim kwartale 2016 roku do wyników skonsolidowanych za analogiczny okres roku poprzedniego:

w tys. zł

Trzy miesiące zakończone 30 września 2016 roku

Trzy miesiące zakończone 30 września 2015 roku

Zmiana

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

  102 972

  78 246

24 726

31,6%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

  94 892

  68 613

26 279

38,3%

Zysk na działalności operacyjnej

  17 198

  13 938

3 260

23,4%

Zysk przed opodatkowaniem

  12 758

  (924)

13 682

-

Zysk netto

  9 731

  (3 265)

12 996

-

EBITDA

  28 032

  21 463

6 569

30,6%

Skorygowana EBITDA

  33 802

  25 114

8 688

34,6%

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Grupy w okresie dziewięciu pierwszych miesięcy 2016 roku wzrosły o niemal 31%, do poziomu 292 mln zł. Natomiast przychody gotówkowe ze sprzedaży przekroczyły 266 mln zł i były wyższe o przeszło 35% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu roku 2015. Wypracowana EBITDA Grupy była wyższa o prawie 35% i wyniosła niemal 85 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła o 28 % do poziomu 95 mln zł.

Porównanie wyników operacyjnych i sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej w pierwszych 9 miesiącach 2016 roku do wyników skonsolidowanych za analogiczny okres roku poprzedniego:

 

w tys. zł

Dziewięć miesięcy zakończonych
30 września 2016 roku

Dziewięć miesięcy zakończonych
30 września 2015 roku

Zmiana

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

292 189

  223 520

  68 669

30,7%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

266 458

  196 617

  69 841

35,5%

Zysk na działalności operacyjnej

54 023

  41 009

  13 014

31,7%

Zysk przed opodatkowaniem

40 254

  12 526

  27 728

221,4%

Zysk netto

30 725

  6 335

  24 390

385,0%

EBITDA

84 813

  63 019

  21 794

34,6%

Skorygowana EBITDA

95 266

  74 434

  20 832

28,0%

 

Istotne zdarzenia, które wystąpiły w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku

Wpływ na bieżącą działalność Grupy w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku miały przede wszystkim: decyzja koncesyjna przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym przez jednostkę zależną od Wirtualnej Polski, finalizacja transakcji przejęcia TotalMoney.pl Sp. z o.o., właściciela wiodącej porównywarki finansowej TotalMoney.pl, nabycie udziałów w spółce Nocowanie.pl Sp. z o.o. oraz rozszerzenie (o dodatkowe 50 milionów złotych) dostępnego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na nabycia spółek i aktywów trwałych, co ma zapewnić Grupie elastyczność w realizacji przyjętej strategii akwizycyjnej.

O Grupie WP

Grupa jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności o tematyce biznesowej – Money.pl, o tematyce sportowej – np. WP SportoweFakty, dotyczące nowych technologii – np. Dobreprogramy, charakterze rozrywkowym – np. Pudelek, WP Gwiazdy, portale dotyczące zdrowia i rodzicielstwa – abcZdrowie.pl oraz Parenting.pl, a także internetowe rozgłośnie radiowe – OpenFM i PolskaStacja. Ponadto Grupa prowadzi działalność reklamową, oferując generowanie leadów (lead generation) dla sklepów internetowych, głównie w ramach portali będących agregatorami ofert sklepów internetowych (marketplace), w szczególności Domodi oraz Allani w zakresie mody, Homebook w kategorii dom i wystrój wnętrz, Money.pl i Finansowysupermarket.pl w zakresie usług finansowych, Wakacje.pl – w dziedzinie turystyki i wypoczynku. Grupa oferuje swoim użytkownikom możliwość korzystania z bezpłatnej poczty elektronicznej, a także prowadzi działalność na polskim rynku reklamy online, oferując klientom szeroką gamę produktów reklamowych: nowoczesny display, w tym reklamy wideo, reklamy wysyłane pocztą elektroniczną, reklamy na urządzenia mobilne czy reklamy oparte na modelu efektywnościowym. 2 grudnia stratuje najnowszy projekt GWP, telewizja WP dostępna w ramach ósmego multipleksu telewizji naziemnej oraz z SG WP.

 

 

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513