Komunikaty prasowe

31.08
2016

Wirtualna Polska podsumowuje pierwsze półrocze: wyniki zgodne z oczekiwaniami i konsekwentna przebudowa produktów

37-procentowy wzrost zysku EBITDA, 34-procentowy wzrost przychodów gotówkowych ze sprzedaży usług, uruchomienie zaawansowanej technologicznie platformy obsługującej serwisy tematyczne, rozwój aplikacji mobilnych oraz intensywne prace nad finalizacją projektu uruchomienia telewizji Wirtualnej Polski. Grupa WP podsumowała pierwsze półrocze działalności w 2016 roku.

Osiągnięcia biznesowe Wirtualnej Polski

W trakcie pierwszych sześciu miesięcy tego roku Wirtualna Polska konsekwentnie realizowała strategię „MoViBE”: mobile, video, big data i e-commerce, poprzez rozwój produktów w tych obszarach. Spółka przebudowała cztery serwisy zgodnie z przyjętą przez siebie na początku roku koncepcją single-page app – tworzenia nowoczesnych witryn łączących cechy aplikacji mobilnej, serwisu WWW i elementy socialmediowe. Rozwiązanie to cechuje m.in. szybkość ładowania stron, wykorzystanie mechanizmów big data i dynamiczne odświeżanie treści. W pierwszym półroczu Wirtualna Polska zakończyła również migrację 70% aktywnych użytkowników Poczty o2 na nowy system pocztowy, co skutkowało wzrostem liczby aktywnych użytkowników o blisko 2%. Równolegle, Grupa WP podejmowała działania związane z rozwojem produktów mobilnych. Udostępniła m.in. aplikację dla użytkowników przemigrowanych kont Poczty o2, która w ciągu 6 miesięcy osiągnęła niemal 50 tys. DAU (codziennych użytkowników) i 100 tys. MAU (miesięcznych użytkowników). Ponadto, spółka koncentrowała się na finalizacji działań związanych z uruchomieniem telewizji Wirtualnej Polski. Trwały prace, między innymi, nad rozwojem infrastruktury niezbędnej do produkcji własnej, zakupiono większość kontentu, a także zrekrutowano znaczną część zespołu. Zakończono również pracę nad identyfikacją wizualną stacji.

- Za nami kolejne, intensywne miesiące. To był czas organicznej realizacji strategii „MoViBE”. Koncentrowaliśmy się na optymalnym wykorzystaniu naszych zasobów i szeroko zakrojonej przebudowie produktowej. Stworzyliśmy nową platformę technologiczną, na którą przenieśliśmy już pierwsze produkty takie jak WP Kobieta czy WP Gwiazdy, a do końca roku planujemy przenieść kilkadziesiąt pozostałych. Dzięki dokonanym zmianom obserwujemy znaczący wzrost zaangażowania naszych użytkowników – mówi Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualnej Polski Holding S.A. – Kończymy też prace nad uruchomieniem naszej telewizji, finalizujemy zakup treści do ramówki i już dziś prezentujemy nowe logo kanału, ściśle nawiązujące do dotychczasowego dorobku WP, nazwy firmy i jej misji; pokazujące, że Wirtualna Polska staje się multimedium internetowo-telewizyjnym.

Wyniki finansowe

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Grupy w drugim kwartale 2016 roku wzrosły o prawie 30%, do poziomu 101 mln zł. Przychody gotówkowe ze sprzedaży wyniosły blisko 92 mln zł i były wyższe o ponad 34% w porównaniu analogicznego okresu roku poprzedniego. Wypracowana EBITDA Grupy była wyższa o 36% i wyniosła 32 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła o 28% do poziomu 36 mln zł porównując drugi kwartał 2016 do tego samego okresu w 2015 roku.

Porównanie wyników operacyjnych i sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej w drugim kwartale 2016 roku do wyników skonsolidowanych za analogiczny okres roku poprzedniego:

W tys. złotych

Trzy miesiące zakończone
30 czerwca 2016  r.

 

Trzy miesiące zakończone
30 czerwca 2015  r.

 

 

Zmiana

 

Zmiana (w%)
Przychody ze sprzedaży 100 768  77 775 22 993 29,6%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 91 706 68 369 23 337 34,1%
Zysk na działalności operacyjnej 22 273 16 348 5 925 36,2%
Zysk przed opodatkowaniem 16 936 13 406 3 530 26,3%
Zysk netto 12 809 10 095 2 714 26,9%
EBITDA 32 385 23 781 8 604 36,2%
Skorygowana EBITDA 35 607 27 781 7 826 28,2%

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Grupy w okresie sześciu pierwszych miesięcy 2016 roku wzrosły o przeszło 30%, do poziomu 189 mln zł. Natomiast przychody gotówkowe ze sprzedaży wyniosły ponad 171 mln zł i były wyższe o 34% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu roku 2015. Wypracowana EBITDA Grupy była wyższa o prawie 37% i wyniosła niemal 57 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła o prawie 25% do poziomu 61 mln zł.

Porównanie wyników operacyjnych i sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2016 roku do wyników skonsolidowanych za analogiczny okres roku poprzedniego:

W tys. zł

Sześć miesięcy
zakończonych

30 czerwca 2016  r.

Sześć miesięcy
zakończonych

30 czerwca 2015 r. 

 

Zmiana

 

Zmiana (w%)
Przychody ze sprzedaży 189 217 145 274 43 943 30,2%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 171 566 128 004 43 562 34,0%
Zysk na działalności operacyjnej 36 825 27 071 9 754 36,0%
Zysk przed opodatkowaniem 27 496 13 450 14 046 104,4%
Zysk netto 20 994 9 600 11 394 118,7%
EBITDA 56 781 41 556 15 225 36,6%
Skorygowana EBITDA 61 464 49 320 12 144 24,6%

 

Istotne zdarzenia, które wystąpiły w pierwszym półroczu 2016 roku

Wpływ na bieżącą działalność Grupy w pierwszym półroczu 2016 roku miały przede wszystkim: decyzja koncesyjna przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym przez jednostkę zależną od Wirtualnej Polski, finalizacja transakcji przejęcia TotalMoney.pl Sp. z o.o., właściciela wiodącej porównywarki finansowej TotalMoney.pl, nabycie udziałów w spółce Nocowanie.pl Sp. z o.o. oraz rozszerzenie (o dodatkowe 50 milionów złotych) dostępnego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na nabycia spółek i aktywów trwałych, co ma zapewnić Grupie elastyczność w realizacji przyjętej strategii akwizycyjnej.

 

Raport finansowy za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku.

 

O Grupie WP

Grupa jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności o tematyce biznesowej – Money.pl, o tematyce sportowej – np. WP SportoweFakty, dotyczące nowych technologii – np. Dobreprogramy, charakterze rozrywkowym – np. Pudelek, WP Gwiazdy, portale dotyczące zdrowia i rodzicielstwa – abcZdrowie.pl oraz Parenting.pl, a także internetowe rozgłośnie radiowe – OpenFM i PolskaStacja. Ponadto Grupa prowadzi działalność reklamową, oferując generowanie leadów (lead generation) dla sklepów internetowych, głównie w ramach portali będących agregatorami ofert sklepów internetowych (marketplace), w szczególności Domodi oraz Allani w zakresie mody, Homebook w kategorii dom i wystrój wnętrz, Money.pl i Finansowysupermarket.pl w zakresie usług finansowych, Wakacje.pl – w dziedzinie turystyki i wypoczynku. Grupa oferuje swoim użytkownikom możliwość korzystania z bezpłatnej poczty elektronicznej, a także prowadzi działalność na polskim rynku reklamy online, oferując klientom szeroką gamę produktów reklamowych: nowoczesny display, w tym reklamy wideo, reklamy wysyłane pocztą elektroniczną, reklamy na urządzenia mobilne czy reklamy oparte na modelu efektywnościowym.

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Halicka, ,  tel. 502 707 138

Maria Skoczkowska, , tel. 502 707 232

 

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513