Komunikaty prasowe

28.08
2015

Wirtualna Polska Holding S.A. z 32-procentowym wzrostem przychodów w drugim kwartale 2015 roku

Wirtualna Polska Holding (WPL, Spółka) w drugim kwartale 2015 roku osiągnęła świetne wyniki finansowe, odnotowując znaczące wzrosty we wszystkich obszarach działalności. Kontynuując zakupy z poprzedniego roku, już w miesiąc po debiucie giełdowym, zainwestowała w kolejne spółki: OpenFM, PolskaStacja.pl oraz NextWeb Media Sp. z o.o. (wydawcę m.in. serwisu ABC Zdrowie), stając się tym samym głównym graczem w segmencie radia internetowego i wzmacniając swoją pozycję w perspektywicznych kategoriach tematycznych „Zdrowie, medycyna” oraz „Dzieci, rodzina”. Grupa będąca obecnie liderem wśród portali internetowych, zgodnie z danymi Megapanel PBI/Gemius na czerwiec 2015 roku, nie zwalnia tempa i konsekwentnie realizuje komunikowaną wcześniej strategię.

Pierwszy kwartał działalności Wirtualnej Polski jako spółki publicznej potwierdza trwałość naszego wzrostu organicznego. Dodatkowo, miesiąc po debiucie giełdowym, dokonaliśmy kolejnych akwizycji, konsekwentnie realizując komunikowane wcześniej plany. Nasze wyniki są efektem zmiany układu sił w mediach cyfrowych w Polsce wypracowanego przez pierwszoligowy zespół Grupy Wirtualna Polska – mówi Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Tempo rozwoju spółki odzwierciedlają dane finansowe. Spółka w drugim kwartale 2015 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży usług na poziomie o 31,9% wyższym niż w przypadku przychodów ze sprzedaży pro forma analogicznego okresu 2014 roku. Odnotowała również wzrost przychodów gotówkowych (z wyłączeniem transakcji barterowych), który wyniósł 32,1%. Skorygowana EBITDA wzrosła o 32,8% w porównaniu do wartości pro forma tego wskaźnika w drugim kwartale roku poprzedniego. Zysk netto Grupy wzrósł sześciokrotnie do poziomu 10,1 mln złotych.

 

Trzy miesiące zakończone
30 czerwca 2015 roku
(w tys. zł)

Trzy miesiące zakończone 
31 czerwca 2014 roku 
pro forma
(w tys. zł)

 

Zmiana
(w %)

Przychody ze sprzedaży 77 775  58 984  31,9
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 68 369  51 752  32,1
Zysk na działalności operacyjnej 16 348   9 336  75,1
Zysk przed opodatkowaniem 13 406 2 028 561,0
Zysk netto 10 095 1 601 530,5
EBITDA 23 781 15 639  52,1
Skorygowana EBITDA 27 781  20 925  32,8
EBITDA proforma za ostatnie 12 miesięcy 70 876 - -
Skorygowana EBITDA proforma za ostatnie 12 miesięcy 97 142 -

-

 

Wzrost przychodów gotówkowych w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł 29,07% w stosunku do porównywalnych przychodów ze sprzedaży pro forma analogicznego okresu 2014 roku. W tym czasie Grupa osiągnęła skorygowaną EBITDA w wysokości 49,3 mln złotych, co stanowiło wzrost o 36% w porównaniu do wartości pro forma tego wskaźnika w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Jednocześnie koszty transakcyjne i restrukturyzacyjne były o 10,5 mln złotych niższe. Zysk netto w okresie wyniósł 9,6 mln złotych.

 

Trzy miesiące zakończone
30 czerwca 2015 roku
(w tys. zł)

Trzy miesiące zakończone 
31 czerwca 2014 roku 
pro forma
(w tys. zł)

 

Zmiana
(w %)

Przychody ze sprzedaży 145 274  111 886   29,84
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 128 004  99 175  29,07
Zysk na działalności operacyjnej 27 071 7 005 286,45
Zysk przed opodatkowaniem 13 450 (4 407) -
Zysk netto 9 600 (3 944) -
EBITDA 41 556 21 694 91,56
Skorygowana EBITDA 49 320  36 266  36,00
EBITDA proforma za ostatnie 12 miesięcy 70 876 - -
Skorygowana EBITDA proforma za ostatnie 12 miesięcy 97 142 - -

 

- Znaczący wzrost EBITDA oraz zysków zawdzięczamy, podobnie jak w pierwszym kwartale br., wzrostowi przychodów przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego tempa wzrostu kosztów oraz wykorzystaniu efektu skali i dźwigni operacyjnej. – tłumaczy Elżbieta Bujniewicz-Belka, Członek Zarządu ds. Finansowych Wirtualna Polska Holding S.A. Osiągamy wzrosty we wszystkich obszarach działalności. – dodaje.

W 2014 roku Wirtualna Polska przejęła kilka znaczących podmiotów działających na rynku reklamy internetowej i e-commerce. Zainwestowała m.in. w Domodi Sp. z o.o. oraz Money.pl, a także Sportowe Fakty, co miało znaczący wpływ na budowanie jej pozycji rynkowej oraz wzrost przychodów.

Majowy debiut giełdowy Spółki przyniósł jej oczekiwane wcześniej wpływy w wysokości 106,9 mln złotych, z których przeznaczyła dotychczas 20 mln złotych na spłatę zadłużenia bankowego oraz 24,5 mln złotych na akwizycje. Kontynuując realizację strategii przejęć z ubiegłego roku, w maju br. kupiła udziały w dwóch niezależnych internetowych platformach radiowych: OpenFM oraz PolskaStacja.pl, tym samym stając się głównym graczem w segmencie radia internetowego, który charakteryzuje jeden z najwyższych czasów konsumpcji treści na użytkownika. W czerwcu br. z kolei zainwestowała w Grupę NextWeb Media, wydawcę serwisów abcZdrowie.pl, Parenting.pl oraz twórcę platformy blogów Blomedia.pl. Dzięki temu znacząco rozwinęła swoją ofertę dla reklamodawców. Przejęcie to istotnie wzmocniło też pozycję Wirtualnej Polski w perspektywicznych kategoriach tematycznych „Zdrowie, medycyna” oraz „Dzieci, rodzina”.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Wirtualna Polska zamierza konsekwentnie kontynuować realizację nadrzędnego celu, jakim jest osiągnięcie pozycji głównego medium informacyjno-kulturalno-rozrywkowego w Polsce dzięki dostarczaniu użytkownikom Internetu atrakcyjnych treści, a także użytecznych i innowacyjnych usług dostosowanych do ich zmieniających się potrzeb. 

 

Kontakt dla mediów:

Point of View Business Communications Consultancy

Marta Marczak, , tel. 695 602 099

Urszula Kułak, uk, tel. 693 521 533

 

Wirtualna Polska

Katarzyna Halicka, , tel. 502 707 138

 
lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513