Komunikaty prasowe

07.05
2015

Wirtualna Polska Holding debiutuje na warszawskim parkiecie

Wirtualna Polska Holding (WPH), właściciel wiodącej platformy medialnej online w Polsce oraz jeden z największych podmiotów na polskim rynku reklamy internetowej, z sukcesem zadebiutowała dziś (7 maja) na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na otwarciu notowań akcje WPH zostały wycenione przez rynek na poziomie 35 zł, co oznacza wzrost aż o prawie 10 proc. w stosunku do ceny sprzedaży akcji w ofercie publicznej.

W ramach pierwszej oferty publicznej WPH liczba oferowanych walorów wyniosła ponad 9,19 mln sztuk akcji, w tym prawie 3,34 mln akcji nowej emisji. Ponad 1,3 mln akcji oferowanych trafiło do inwestorów indywidualnych, a ponad 7,8 mln akcji do inwestorów instytucjonalnych. Stopa redukcji zapisów w pierwszej kategorii inwestorów wyniosła aż 83 proc. Biorąc pod uwagę ostateczną liczbę akcji przydzielonych inwestorom oraz ostateczną cenę akcji, łączna wartość przeprowadzonej oferty WPH wyniosła 294,2 mln zł.

Wirtualna Polska Holding jest 7. debiutantem na Głównym Rynku GPW w 2015 roku oraz 474. spółką notowaną na tym rynku.

Spółka WPH w zaledwie kilkanaście miesięcy przeszła proces integracji, rozbudowy oraz zmian wizerunkowych, które doprowadziły do niemal potrojenia jej wartości rynkowej i sprawiły, że stała się gotowa na debiut giełdowy szybciej niż to pierwotnie planowano.

 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), który w dniu 10 kwietnia 2015 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na GPW, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki (www.wp.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

 

Kontakt dla mediów:

Point of View Business Communications Consultancy

Marta Marczak

, tel. 695 602 099

Urszula Kułak

uk, tel. 693 521 533

 

Grupa Wirtualna Polska

Katarzyna Halicka

, tel. 502 707 138

 

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513