Komunikaty prasowe

12.03
2020

Ponad 708 mln zł przychodów WP w 2019 roku

Wirtualna Polska Holding S.A. w 2019 roku wypracowała 71 mln zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 25% do kwoty 708 mln zł. Na tempo wzrostu spółki wpływ miały zarówno wyniki w obszarze mediów, jak i wzmacnianie marek e-commerce. Telewizja WP ma największy udział w rynku wśród stacji nadających naziemnie w ramach MUX8. Początek 2020 roku jest słabszy od oczekiwań w obszarze turystyki zagranicznej, powodem jest rozprzestrzenianie się koronawirusa.

W 2019 roku Wirtualna Polska umocniła się na pozycji największego, polskiego wydawcy internetowego. Miesięcznie z produktów i usług internetowych WP korzystało ponad 21 mln Polaków. W obszarze mediów przychody ze sprzedaży były znacznie powyżej średniej rynkowej. Spółki e-commerce notowały dynamiczny wzrost skali działalności, zgodny ze strategią. To wszystko skutkowało zwiększeniem przychodów Grupy o jedną czwartą, do poziomu 708 mln zł, zysk netto przekroczył 71 mln zł, a skorygowana EBITDA to prawie 219 mln zł.

Skuteczne konkurowanie ze światowymi gigantami i pięciokrotny wzrost EBITDA WP w ostatnich latach, do poziomu 200 mln zł, nie byłyby możliwe, gdybyśmy pod jednym, właścicielskim dachem nie mieli zarówno mediów, jak i e-commerce. Wspólnym mianownikiem i najważniejszym spoiwem była, jest i będzie technologia. Co czwarty Obywatel Wirtualnej Polski Holding jest inżynierem – mówi Jacek Świderski, prezes Wirtualna Polska Holding SA.

Poniższa tabela przedstawia główne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 i 2018 roku:

w tys. zł

Dwanaście miesięcy zakończonych
31 grudnia 2019

Dwanaście miesięcy zakończonych
31 grudnia 2018

Zmiana

Zmiana %

Segment ONLINE

 

     

Przychody ze sprzedaży

688 379

550 816

137 563

25,0%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

665 150

526 254

138 896

26,4%

Skorygowana EBITDA (wg. MSR 17)

214 670

178 721

35 949

20,1%

EBITDA (wg. MSR 17)

205 195

168 726

36 469

21,6%

Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16)

223 282

-

 -

n/d

EBITDA (wg. MSSF 16)

213 807

-

 -

n/d

Segment TV

 

     

Przychody ze sprzedaży

20 321

16 500

3 821

23,2%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

20 321

16 500

3 821

23,2%

Skorygowana EBITDA (wg. MSR 17)

(4 339)

(5 721)

1 382

(24,2%)

EBITDA (wg. MSR 17)

(4 580)

(5 833)

1 253

(21,5%)

Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16)

(4 339)

-

 -

n/d

EBITDA (wg. MSSF 16)

(4 580)

-

 -

n/d

Segmenty łącznie

 

     

Przychody ze sprzedaży

708 700

567 316

141 384

24,9%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

685 471

542 754

142 717

26,3%

Skorygowana EBITDA (wg. MSR 17)

210 331

173 000

37 331

21,6%

EBITDA (wg. MSR 17)

200 615

162 893

37 722

23,2%

Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16)

218 943

-

 -

n/d

EBITDA (wg. MSSF 16)

209 227

-

 -

n/d

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych*

(79 282)

(55 622)

(23 660)

42,5%

Zysk na działalności operacyjnej

129 945

107 271

22 674

21,1%

Wynik na działalności finansowej

(31 092)

(13 833)

(17 259)

124,8%

Zysk przed opodatkowaniem

98 853

93 438

5 415

5,8%

Zysk netto

71 132

75 997

 (4 865)

(6,4%)

* W 2019 roku w ramach tej pozycji wykazane jest 10.302 tys. złotych amortyzacji prawa do użytkowania budynków zgodnie z MSSF 16 (2.904 tys. z czwartym kwartale).

Początek 2020 roku jest trudny dla holdingu w obszarze turystyki zagranicznej. Spółka Wakacje.pl obserwuje tendencję rezygnacji z zakupów wycieczek, na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, zwłaszcza do krajów, w których przypadków wirusa zdiagnozowano najwięcej. To może mieć istotne znacznie dla wyników finansowych WP w 1. półroczu 2020 roku.

Trudno w tej chwili oszacować, jak długo potrwa obecna, zła sytuacja i jaki będzie miała wpływ na zainteresowanie podróżami w kolejnych miesiącach. Nie możemy też precyzyjnie określić, w jaki sposób wpłynie na pozostałe obszary naszej działalności. Trudno na przykład oszacować, czy Polacy chętniej zarezerwują wypoczynek w kraju, czego beneficjentem mogłaby być nasza inna spółka, Nocowanie.pl. Wakacje.pl odpowiadają za kilkanaście procent wyników finansowych holdingu dodaje Jacek Świderski, prezes Wirtualna Polska Holding SA.

Rekordowe wyniki notuje nadająca od ponad 3 lat Telewizja WP. Na początku 2020 roku zwiększyła udziały w rynku telewizyjnym o prawie 80%, co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich stacji naziemnych w Polsce. Jednocześnie od wielu miesięcy jest liderem wśród stacji na cyfrowym multipleksie MUX8.

Wirtualna Polska to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową oraz e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy autocentrum.pl. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, nocowanie.pl, eholiday.pl), mody (domodi.pl, allani.pl), wyposażenia wnętrz (homebook.pl) i projektowania domów (extradom.pl), usług finansowych (totalmoney.pl) oraz motoryzacji (superauto.pl). Zgodnie z badaniem Gemius/PBI, w lutym 2020 roku z produktów internetowych WP korzystało 21,1 mln Polaków.

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513