Komunikaty prasowe

14.03
2017

Obecny zarząd Wirtualnej Polski kończy pierwszą, trzyletnią kadencję dwu i półkrotnie lepszymi wynikami

WPH kończy kolejny rok dobrymi wynikami finansowymi. Przychody gotówkowe ze sprzedaży usług Grupy wzrosły o 32% r/r do poziomu 377 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 132 mln zł i był wyższy o 23% w porównaniu do 2015 roku.

 

Zatwierdzenie sprawozdania za 2016 rok oznacza zakończenie pierwszej, trzyletniej kadencji obecnego zarządu. Za nami kolejny dobry, trzeci już rok. Słój przyrostu zeszłorocznego ebitdowego pnia Wirtualnej Polski, nie ustępuje swoją szerokością pierwszym dwóm rocznikom. Z 50 mln zł w 2013 roku, realizowaliśmy w kolejnych latach: 83 mln i 108 mln, aby rok 2016 zakończyć zyskiem na poziomie EBITDA w wysokości 132 mln zł. Jesteśmy zadowoleni, że nasza spółka znajduje się w miejscu i kondycji,  które stawialiśmy sobie za cel  – mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. Nasze wyniki są efektem konsekwentnie realizowanej strategii „MoViBE”: mobile, video, big data i e-commerce. Uważamy, że w 2017 roku po raz pierwszy, ekspozycja Wirtualnej Polski na rynek e-commerce zrówna się z tą reklamową  dodaje.

 

Wysokie tempo wzrostu wyników finansowych

Przychody Grupy za 2016 rok wzrosły o 90 mln zł (27,5%) do poziomu 415mln zł. Natomiast przychody gotówkowe ze sprzedaży wyniosły 377 mln zł i były wyższe o 32 % w porównaniu do przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu roku 2015. Wypracowana EBITDA Grupy była wyższa o 28,6 mln zł i wyniosła 123 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła o ponad 22% r/r do poziomu 132 mln zł. Znaczący wpływ na wzrost przychodów oraz poziom EBITDA Grupy miały dokonane w 2015 i 2016 roku transakcje przejęć podmiotów działających na rynku reklamy internetowej i e-commerce. W 2016 roku zysk netto ukształtował się na poziomie 54 mln zł.

Poniższa tabela przedstawia główne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2016 i 2015 roku.

w tys. zł

Za rok zakończony
31 grudnia 2016 roku

Za rok zakończony
31 grudnia 2015 roku

Zmiana

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

415 144

325 583

89 561

27,5%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

377 323

285 998

91 325

31,9%

Zysk na działalności operacyjnej

80 863

63 951

16 912

26,4%

Zysk przed opodatkowaniem

15 400

15 400

-

0,0%

Zysk netto

53 848

5 686

48 162

847,0%

EBITDA

122 945

94 393

28 552

30,2%

Skorygowana EBITDA

132 155

107 825

24 330

22,6%

 

Przychody ze sprzedaży odnotowane przez WPH w czwartym kwartale 2016 roku wyniosły 123 mln zł, co w porównaniu do przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu roku 2015 stanowi wzrost o ponad 20%. W tym samym czasie przychody gotówkowe wyniosły 111 mln zł, czyli były wyższe o   24% przychodów gotówkowych ostatniego kwartału 2015 roku. Wypracowana EBITDA Grupy była wyższa o przeszło 21% zł i wyniosła 38 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła do poziomu niemal 37 mln zł.

Poniższa tabela przedstawia główne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego za czwarty kwartał 2016 i 2015 roku

w tys. zł

Trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2016 roku

Trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2015 roku

Zmiana

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

122 955

102 063

20 892

20,5%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

110 865

89 381

21 484

24,0%

Zysk na działalności operacyjnej

26 840

22 942

3 898

17,0%

Zysk przed opodatkowaniem

  (24 854)

2 874

(27 728)

-

Zysk netto

  23 123

  (649)

23 772

-

EBITDA

  38 132

31 374

6 758

21,5%

Skorygowana EBITDA

36 889

33 391

3 498

10,5%

 

O WP

Wirtualna Polska to horyzontalny portal internetowy z którego dziennie korzysta ok.4mln użytkowników. W jego skład wchodzą liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym o tematyce sportowej – np. WP SportoweFakty, dotyczące nowych technologii – np. Dobreprogramy, charakterze rozrywkowym – WP Gwiazdy, portale dotyczące zdrowia i rodzicielstwa – WP abcZdrowie.pl oraz Parenting.pl, a także internetowe rozgłośnie radiowe – Open FM i PolskaStacja. Redakcje serwisów Wirtualnej Polski tworzą dziennikarze, reporterzy, korespondenci zagraniczni, wydawcy i producenci wideo. Miesięcznie zespoły te tworzą ponad 35 tys. artykułów, materiałów foto i wideo na strony WP. W zakresie produkcji telewizyjnej portal współpracuje synergicznie z nowo powstałą telewizją WP wykorzystując szerokie zbiory produkcji własnej kanału, którego twarzami są m.in: Maciej Orłoś, Małgorzata Ohme, Igor Sokołowski, Marcin Antosiewicz, Kamila Biedrzycka-Osica, Małgorzata Serafin oraz komentatorzy różnych opcji politycznych, Jacek Żakowski, Sławomir Sierakowski czy Paweł Lisicki.

WP należy do Grupy WP, w skład której wchodzą również: portal horyzontalny o2, internetowe rozgłośnie radiowe – Open FM i PolskaStacja, agregatory ofert (marketplace) - Domodi oraz Allani w zakresie mody, Homebook w kategorii dom i wystrój wnętrz, Money.pl i Finansowysupermarket.pl w zakresie usług finansowych, Wakacje.pl i nocowanie.pl – w dziedzinie turystyki i wypoczynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513