Komunikaty prasowe

13.05
2016

Kolejny wzrostowy kwartał Wirtualnej Polski

Rok od debiutu Wirtualnej Polski na Giełdzie Papierów Wartościowych inwestorzy mają powody do zadowolenia – wartość akcji spółki wzrosła o ponad 37%.* Zarząd konsekwentnie realizuje deklaracje z okresu IPO, w tym politykę konsolidacji rynku internetowego w Polsce. W I kwartale 2016 r. WP przedstawiła solidny zestaw wyników. Przychody ze sprzedaży usług Grupy osiągnęły poziom 88,5 mln złotych, odnotowując blisko 13% organiczny wzrost.

Pierwszy kwartał tego roku to dla Wirtualnej Polski przede wszystkim czas kontynuacji realizacji strategii „MoViBE”: mobile, video, big data i e-commerce. Spółka uruchomiła kolejną aplikację mobilną – 02, a także nowe wersje największych w Polsce aplikacji radiowych – Polska Stacja i OpenFM. Wprowadzenie do oferty reklamowej nowych produktów opartych o wiedzę na temat użytkowników (m.in. WP Data Power) to kolejny krok Wirtualnej Polskiw stronę zwiększania efektywności, dzięki wykorzystaniu zasobów danych Grupy oraz narzędzi big data. Przejęcie wiodącej porównywarki produktów bankowych i ubezpieczeniowych – Totalmoney.pl – umocniło WP na pozycji lidera w segmencie finansowego e-commerce.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z rocznej obecności na giełdzie i efektów realizacji zapowiadanej przez nas strategii „MoViBE”. Rośniemy organicznie szybciej niż konkurenci, a dodatkowo rynek kapitałowy dał nam środki na kolejne przejęcia. Status spółki publicznej dodał nam również wiarygodności w oczach naszych użytkowników i reklamodawców. Inwestując silnie w produkty mediowe, staliśmy się liderem rankingów opiniotwórczości i cytowalności. Zostaliśmy również docenieni przez akcjonariuszy, gdyż wartość akcji spółki wzrosła z 900 mln do 1,2 mld zł, czyli o 37%, podczas gdy indeks WIG spadł o 18% – mówi Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Stabilne tempo wzrostu wyników finansowych

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Grupy w okresie trzech pierwszych miesięcy 2016 roku wzrosły o blisko 13 %, do poziomu 88,5 mln zł. Natomiast przychody gotówkowe ze sprzedaży wyniosły 80 mln zł i były wyższe o 13 % w porównaniu do przychodów ze sprzedaży pro forma analogicznego okresu roku 2015. Wypracowana EBITDA Grupy była wyższa o ponad 23 % i wyniosła 24,4 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła o 10 % q1/q1 do poziomu 25,9 mln zł.

Porównanie wyników operacyjnych i sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej w okresie trzech miesięcy 2016 roku do wyników skonsolidowanych pro forma za analogiczny okres roku poprzedniego: 

W tys. złotych

Trzy miesiące
zakończone

31 marca 2016  r.

Trzy miesiące zakończone 
31 marca 2015 r. 
pro forma*

 

Zmiana

 

Zmiana
(w %)
Przychody ze sprzedaży 88 449  78 536 9 913 12,6%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 79 860 70 672 9 188 13,0%
Zysk na działalności operacyjnej 14 552 10 594 3 958 37,4%
Zysk przed opodatkowaniem 10 560 (561) 11 121 -
Zysk netto 8 185 (886) 9 071 -
EBITDA 24 396 19 763 4 633 23,4%
Skorygowana EBITDA 25 857 23 527 2 330 9,9%
EBITDA proforma za ostatnie
12 miesięcy 
103 988     -
Skorygowana EBITDA proforma
za ostatnie 12 miesięcy 
116 879     -

* Szczegóły dotyczące kalkulacji danych finansowych pro forma zostały opisane w części raportu 3.2. Wyjaśnienia do skonsolidowanej informacji finansowej pro forma za 2015 rok

- Nasze wyniki są satysfakcjonujące, zrealizowaliśmy plan na pierwszy kwartał, co przybliża nas to do osiągnięcia celów rocznych – komentuje Elżbieta Bujniewicz-Belka, Członek Zarządu ds. Finansowych Wirtualna Polska Holding S.A.

Istotne zdarzenia, które wystąpiły w pierwszym kwartale 2016 roku

Następujące zdarzenia z pierwszego kwartału 2016 roku miały wpływ na bieżącą działalność Grupy: decyzja koncesyjna przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym przez jednostkę zależną od WPL, finalizacja transakcji przejęcia TotalMoney.pl sp. z o.o., właściciela wiodącej porównywarki finansowej TotalMoney.pl oraz rozszerzenie (o dodatkowe 50 milionów złotych) dostępnego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na nabycia spółek i aktywów trwałych, co ma zapewnić Grupie elastyczność w realizacji przyjętej strategii akwizycyjnej.

 

* Od 7/05/2015 do 6/05/2016

 

O Grupie WP

Grupa jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności o tematyce biznesowej – Money.pl, o tematyce sportowej – np. WP SportoweFakty, dotyczące nowych technologii – np. Dobreprogramy, charakterze rozrywkowym – np. Pudelek, WP Gwiazdy, portale dotyczące zdrowia i rodzicielstwa – abcZdrowie.pl oraz Parenting.pl, a także internetowe rozgłośnie radiowe – OpenFM i PolskaStacja. Ponadto Grupa prowadzi działalność reklamową, oferując generowanie leadów (lead generation) dla sklepów internetowych, głównie w ramach portali będących agregatorami ofert sklepów internetowych (marketplace), w szczególności Domodi oraz Allani w zakresie mody, Homebook w kategorii dom i wystrój wnętrz, Money.pl i Finansowysupermarket.pl w zakresie usług finansowych, Wakacje.pl – w dziedzinie turystyki i wypoczynku. Grupa oferuje swoim użytkownikom możliwość korzystania z bezpłatnej poczty elektronicznej, a także prowadzi działalność na polskim rynku reklamy online, oferując klientom szeroką gamę produktów reklamowych: nowoczesny display, w tym reklamy wideo, reklamy wysyłane pocztą elektroniczną, reklamy na urządzenia mobilne czy reklamy oparte na modelu efektywnościowym.

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Halicka, k, tel. 502 707 138

Maria Skoczkowska, maria.skoczkowska@grupawp.pl, tel. 502 707 232

 

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 63 900
fax: +48 22 57 63 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513