Komunikaty prasowe

22.05
2018

54% wzrostu zysku EBITDA, 19% wzrostu przychodów gotówkowych. WP podsumowuje 1. kwartał 2018

EBITDA WP Holding wzrosła o niemal 54%. Poprzez spółkę zależną Wakacje.pl, Wirtualna Polska nabyła MyTravel, wypełniając kolejny etap strategii e-commerce. Grupa jest przygotowana do wprowadzenia RODO.

Porównując pierwsze kwartały 2018 i 2017 roku, przychody gotówkowe ze sprzedaży usług w segmencie online wzrosły o 17,4% (16,4 mln zł). EBITDA segmentów online i TV w pierwszym kwartale wyniosła 32 mln złotych, co oznacza wzrost o 54% rok do roku. Wzrost przychodów przełożył się również na wzrost łącznego zysku Grupy WP. Netto urósł on o 179% i wyniósł ponad 8,3 mln złotych.

 

Poniższa tabela przedstawia główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2018 i 2017 roku:

w tys. zł

Trzy miesiące zakończone
31 marca 2018

Trzy miesiące zakończone
31 marca 2017

Zmiana

Zmiana %

Segment ONLINE

 

     

Przychody ze sprzedaży

114 915

102 665

12 250

11,9%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

110 891

94 467

16 424

17,4%

Skorygowana EBITDA

37 497

29 014

8 483

29,2%

EBITDA

34 590

24 796

9 794

39,5%

Segment TV

 

     

Przychody ze sprzedaży

2 895

879

2 016

229,4%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

2 895

879

2 016

229,4%

Skorygowana EBITDA

 (2 522)

 (3 960)

1 438

(36,3%)

EBITDA

 (2 588)

 (3 960)

1 372

(34,6%)

Segmenty łącznie

 

     

Przychody ze sprzedaży

117 810

103 544

14 266

13,8%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

113 786

95 346

18 440

19,3%

Skorygowana EBITDA

34 975

25 054

9 921

39,6%

EBITDA

32 002

20 836

11 166

53,6%

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych

 (13 453)

 (12 114)

 (1 339)

11,1%

Zysk na działalności operacyjnej

18 549

8 722

9 827

112,7%

Wynik na działalności finansowej

 (6 058)

 (4 481)

 (1 577)

35,2%

Zysk przed opodatkowaniem

12 491

4 241

8 250

194,5%

Zysk netto

8 329

2 982

5 347

179,3%

 

 

 

 

 

 

Pod względem dynamiki zysku na poziomie EBITDA, to był najlepszy kwartał od czterech lat. Inwestycje w e-commerce, viewability reklam i WP marketing cloud opłaciły się – mówi Jacek Świderski, prezes WP Holding SA.

W pierwszym kwartale 2018 Grupa Kapitałowa Wirtualna Polska Holding nabyła kolejne 35% udziałów w spółce Domodi. Wartość transakcji przekroczyła 85 mln złotych. Grupa Domodi to trzy wiodące marketplace’y w polskim Internecie w kategorii moda oraz dom i wnętrze.

17 maja spółka zależna od WP Holding, Wakacje.pl kupiła sieć turystycznych agencji franczyzowych My Travel. Kwota inwestycji wyniesie od 10 do 19 milionów złotych i będzie zależeć od wyników finansowych spółki My Travel za 2018 rok. Szacuje się, że efekt ROPO (Research Online Purchase Offline) wynosi ok. 60%. Zakup sieci My Travel wpisuje się więc strategię rozwoju e-commerce Wirtualnej Polski, który wzmocni dodatkowo sprzedaż offline.

Ostatnie miesiące dla WP to również osiągnięcie pozycji lidera wśród grup medialnych w polskim Internecie. Zgodnie z najnowszymi wynikami badania Gemius/PBI w kwietniu 2018 roku wszystkie serwisy Grupy WP odwiedziło 20,9 mln realnych użytkowników, którzy spędzili w nich 124 mln godzin, wykonując 2,8 mld odsłon. Średni czas na użytkownika wyniósł aż 5 godzin i 56 minut. Grupa WP jest również liderem średnich wyników dziennych, które stanowią cenne źródło wiedzy przy planowaniu krótkoterminowych kampanii. W kwietniu 2018 roku jej serwisy dziennie odwiedzało prawie 6,4 mln realnych użytkowników. Średni dzienny czas na użytkownika wyniósł 38 min i ponownie jest to najlepszy wynik wśród grup medialnych.

W tym czasie Grupa WP intensywnie przygotowywała się do wdrożenia RODO i była jedną z pierwszych, która zaczęła zbierać wymagane zgody od użytkowników. Zmienione prawo porządkuje kwestię przetwarzania danych osobowych, pozwala też na lepsze wykrywanie oszustw i nadużyć. Zgodnie z danymi z 21 maja br. zgodę wyraziło już 75% użytkowników WP Media.

Grupa WP rozwija również wprowadzone pod koniec ubiegłego roku narzędzie WP marketing cloud, które za pomocą specjalnych algorytmów, pozwala na lepsze dopasowanie reklam do użytkownika. Oferuje bieżącą kontrolę nad prowadzonymi kampaniami i jest w pełni zgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Przy jego pomocy zrealizowano już 76% kampanii e-commerce.

Wirtualna Polska to grupa spółek działających w mediach i e-commerce. Jest właścicielem portalu horyzontalnego – Wirtualnej Polski. Prowadzi też portal o2 oraz specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak Money.pl, WP SportoweFakty, WP abcZdrowie i dobreprogramy.pl. W branży e-commerce WP działa w zakresie turystyki, mody, urządzania wnętrz, usług finansowych oraz zdrowia.

lista komunikatów

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513