Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Misją Grupy Wirtualna Polska (“Grupa WP”, “Grupa”) jest bycie partnerem pierwszego wyboru Polaków, dostarczającym opiniotwórcze informacje, rozrywkę i usługi oraz inspirację w codziennych decyzjach. Plan strategiczny Grupy służący realizacji powyższej misji zakłada dążenie do osiągnięcia pozycji głównego medium informacyjno-kulturalno-rozrywkowego w Polsce, dzięki dostarczaniu użytkownikom Internetu atrakcyjnych treści, a także użytecznych i innowacyjnych usług dostosowanych do ich zmieniających się potrzeb, a przez to umocnienie pozycji wiodącej, opiniotwórczej platformy medialnej online w Polsce.

Grupa WP realizuje swoją strategię poprzez dostarczanie użytkownikom Internetu usług i treści wpisujących się w ich codzienne zwyczaje, w szczególności poprzez dostarczanie podstawowych usług związanych z korzystaniem z Internetu takich jak usługi poczty elektronicznej oraz dostęp do wiadomości z kraju i ze świata, które stanowią najważniejsze powody korzystania z internetu (zgodnie z badaniem PBI Polscy internauci: fakty i liczby 2013). W konsekwencji model biznesowy Grupy opiera się na zaspokajaniu podstawowych potrzeb szerokiego grona użytkowników internetu.

Poprzez codzienny kontakt z użytkownikami, produkty i usługi grupy są regularnie i z dużą częstotliwością wykorzystywane przez szeroką grupę użytkowników. W przyszłości Grupa WP zamierza w dalszym ciągu rozwijać produkty i usługi spełniające trzy warunki tj. są adresowane do szerokiej grupy użytkowników, używane przez nich regularnie (częstotliwość) oraz z dużą intensywnością (długość pojedynczych sesji).

Poniżej przedstawiono główne cele strategiczne Grupy w poszczególnych segmentach rynku, których realizacja umożliwi osiągniecie nadrzędnego celu Grupy – pozycji głównego medium informacyjno-kulturalno-rozrywkowego w Polsce:

 • Nowoczesny display - umocnienie wiodącej pozycji w zakresie dostarczania treści drogą internetową w Polsce w najistotniejszych kategoriach tematycznych;
 • Poczta elektroniczna - utrzymanie i rozwój usług poczty elektronicznej jako narzędzia do komunikacji i źródła informacji istotnego do personalizacji treści, usług i reklam;
 • Mobile - zdobycie i utrzymanie pozycji lidera w Polsce w zakresie reklamy na urządzenia mobilne;
 • Wideo online - zdobycie i utrzymanie pozycji lidera w Polsce w zakresie reklam wideo online;
 • E-commerce - wykorzystanie potencjału szybko rosnącego rynku e-commerce w kluczowych kategoriach produktowych;
 • Big data - wykorzystanie kluczowej przewagi konkurencyjnej Grupy;
 • Akwizycje - wzmocnienie wzrostu organicznego Grupy poprzez transakcje przejęć innych podmiotów.

Zdaniem Zarządu Grupy następujące tendencje będą się utrzymywać i wpływać na działalność Grupy:

 • Dalszy wzrost udziału reklamy online w całkowitej wartości wydatków reklamowych w Polsce;
 • W ramach reklamy online w Polsce najszybciej rosnącymi segmentami będą segmenty reklamy wideo stanowiącej element nowoczesnego display oraz reklamy na urządzenia mobilne – będzie to spowodowane głównie wzrostem dostępności i spadkiem cen szybkich połączeń internetowych oraz upowszechnieniem smartfonów i tabletów;
 • Dynamiczny wzrost wartości rynku e-commerce w Polsce w najbliższych latach, który będzie spowodowany zarówno wzrostem liczby osób dokonujących zakupów w internecie, jak i liczby i wartości transakcji dokonywanych przez takie osoby w internecie;
 • Wzrost przychodów Grupy wynikający z pozytywnego wpływu powyższych tendencji rynkowych na działalność Grupy, a także ze zwiększenia efektywności reklamy dzięki wykorzystaniu obecnych zasobów i narzędzi do analizy dużych i różnorodnych zbiorów danych (tzw. big data) w celu lepszego dopasowania przekazu reklamowego do profilu użytkownika;
 • Zwiększenie wykorzystania modelu zautomatyzowanego zakupu powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym do dokonywania zakupu produktów reklamowych na polskim rynku online, który ma obecnie pozytywny wpływ na przychody Grupy;
 • Pozytywny wpływ synergii przychodowych i kosztowych oczekiwanych przez Grupę z przeprowadzonych przez Grupę akwizycji w 2015 roku;
 • Wzrost kosztów, w szczególności wynagrodzeń, wynikający z podnoszenia jakości treści udostępnianych użytkownikom oraz rozwoju liczby i jakości treści wideo. 

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513