Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe

Grupa Wirtualna Polska ("Grupa WP”, „Grupa”) jest jedną z najszybciej rozwijających się grup spółek internetowych w Polsce oraz jednym z największych podmiotów na polskim rynku reklamy internetowej. Prowadzi około 40 portali internetowych, spośród których najważniejsze są Wirtualna Polska, o2, BizTok, Pudelek, Kafeteria, Sportowe Fakty, Money.pl, oraz dwa serwisy e-mailowe: Wirtualna Polska i o2. W 2014 roku Grupa rozpoczęła również rozwijanie działalności generowania leadów na rynku e-commerce, która z założenia ma być uzupełnieniem działalności serwisów, portali i wortali Grupy oraz ma umożliwić wykorzystanie dużej liczby użytkowników, zasobów internetowych Grupy, czy znajomości ich zachowań i preferencji w celu zaoferowania im produktów dostarczanych im przez sklepy e-commerce. Działalność Grupy polegająca na generowaniu leadów w zakresie handlu elektronicznego obejmuje prowadzenie dwóch serwisów będących agregatorami ofert innych sklepów internetowych i osiągających przychody z tytułu marketingu ofert tych sklepów – Domodi i Homebook. Zarówno rynek reklamy internetowej, jak i rynek handlu elektronicznego, na których działa Grupa, są częścią rynku internetowego, którego funkcjonowanie opiera się na wykorzystywaniu internetu.

Otoczenie makroekonomiczne

Rynek reklamy internetowej oraz handlu elektronicznego w Polsce jest silnie skorelowany z ogólną sytuacją makroekonomiczną panująca w Polsce, na którą z kolei wpływa sytuacja ekonomiczna regionu, Unii Europejskiej oraz gospodarki światowej.

Internet

Internet jest najnowocześniejszym i najszybciej zwiększającym zasięg medium w Polsce i na świecie – zyskuje coraz większą popularność jako interaktywny kanał komunikacji oraz jako miejsce i narzędzie prowadzenia kampanii promocyjno-reklamowych. Nieporównywalnie wysoka w stosunku do innych mediów mierzalność internetu, pozwala uzyskać potwierdzenie kosztowej i wizerunkowej skuteczności kampanii reklamowych on‑line.

Reklama internetowa

Dzięki globalnemu zasięgowi internetu w ostatnich latach reklama online zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, a rynek reklamy internetowej rozwija się bardzo dynamicznie. W ostatnich latach ten rodzaj reklamy stał się alternatywą dla tradycyjnych mediów reklamowych, takich jak prasa, radio, telewizja czy reklama bezpośrednia. W przypadku reklamy online reklamodawcy mają możliwość łatwej weryfikacji skuteczności reklamy (np. liczba przekierowań na stronę reklamodawcy ze strony internetowej, na której umieszczona jest reklama) i porównania skuteczności reklamy z oferowaną ceną za reklamę online, co nie zawsze jest możliwe w przypadku reklamy tradycyjnej. W wyniku powyższego rynek reklamy online jest bardziej transparentny od rynku reklamy tradycyjnej. W związku z powyższym z roku na rok reklama internetowa stopniowo zwiększa udział w całkowitej wartości światowych wydatków reklamowych i jest jedynym oprócz reklamy telewizyjnej segmentem, którego udział w globalnym rynku reklamy znacząco rośnie, z kolei pozostałe kanały reklamowe tracą systematycznie na znaczeniu. Warunkiem rozwoju rynku internetowego jest wzrost liczby użytkowników internetu, wzrost spędzanego przez nich czasu w internecie oraz rozwój szerokopasmowego dostępu do internetu, który wpływa na zwiększenie szybkości przesyłu danych w sieci internetowej, jak również rozwój dostępu do internetu przez urządzenia mobilne, który to stwarza nowe możliwości emisji reklam.

Rynek e-commerce

W ostatnich latach w całej Unii Europejskiej internet jako miejsce zakupów towarów i usług zyskuje na popularności. Udział polskiego rynku e-commerce w wartości całego rynku sprzedaży detalicznej rośnie systematycznie wraz z upowszechnianiem się internetu oraz ze wzrostem zaufania internautów do e-commerce. Ponieważ jednak jest to rynek niedojrzały, oczekuje się, że w przyszłości będzie wzrastała częstotliwość dokonywanych zakupów w Internecie oraz liczba dokonujących zakupy online (tzw. e-shoppers).

 

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513