Elżbieta Bujniewicz-Belka

Członek Zarządu ds. finansowych Spółki / CFO

Elżbieta Bujniewicz-Belka rozpoczęła karierę zawodową w 1993 roku w Enterprise Investors – Polish-American Enterprise Fund jako analityk. Od 1995 roku pełniła funkcję accouting supervisor w Young&Rubicam, od 1996 roku kontynuowała karierę zawodową jako kontroler finansowy i dyrektor departamentu analiz i inwestycji w spółce ComputerLand S.A. (dzisiejsze Sygnity S.A.), a następnie w 1999 roku została powołana na wiceprezesa (dyrektora finansowego) i członka zarządu spółki i funkcję tę pełniła do 2007 roku. W 2010 roku Elżbieta Bujniewicz-Belka została powołana na członka zarządu w spółce DRUMET Liny i Druty sp. z o.o. Od 2012 do 2013 roku Elżbieta Bujniewicz-Belka współpracowała z grupą kapitałową Iglotex jako członek zarządu w Iglotex S.A. oraz jako członek zarządu w Iglotex Dystrybucja sp. z o.o. Od lutego 2014 roku jest związana z Grupą – pełni funkcję członka Zarządu w Spółce oraz członka Rady Nadzorczej  w Spółkach Zależnych. Elżbieta Bujniewicz-Belka ukończyła studia na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra w 1993 roku.

 

 
 
 
 
 

KALENDARIUM

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
fax: +48 22 57 67 901

REGON: 016366823
NIP: 5213111513